Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KS. PIOTR KOT, Trudna wolność i kosztowne posłuszeństwo
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, O posłudze i władzy biskupa
KRZYSZTOF DYREK SJ, Dla wolności rozeznania i wyboru
MICHAŁ MROZEK OP, Kiedy posłuszeństwo jest cnotą?
AGNIESZKA KURYŚ, Nadużycia władzy we wspólnocie zakonnej
KS. HENRYK ZIELIŃSKI, Między charyzmatem i hierarchią
JAN KŁOS, Posłuszeństwo i nieomylność u św. Johna Henry Newmana
KS. MIROSŁAW CHOLEWA, List starszego księdza do młodego

Nasza rozmowa
Prześladowania chrześcijan przybierają na sile, Z KS. ANDRZEJEM HALEMBĄ, długoletnim pracownikiem stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, misjonarzem fidei donum w Zambii, chorepiskopem Kościoła chaldejskiego, rozmawia Marcin Walczak
Tylko Chrystusową bronią, Z ELŻBIETĄ KORTYCZKO, dr nauk medycznych, neonatologiem, pediatrą, prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, rozmawia Jarosław Dudała

Nasza modlitwa
EUGENIUSZ ZARZECZNY MIC, Mojżesz w szkole zaufania
LEON NIEŚCIOR OMI, Ogrom wielkości, ogrom miłości
GRZEGORZ GINTER SJ, Życie przyjęte i przecierpiane

Z życia Kościoła
BP JACEK GRZYBOWSKI, Aż do przelania krwi...
KS. WOJCIECH RZESZOWSKI, Dla ochrony małoletnich w Kościele

Pytania i odpowiedzi
KS. BARTŁOMIEJ PERGOŁ, Rozstrzyganie sporów

Świadectwa
Wszechwiedzący guru? – MŁODY PREZBITER
Skarb od Boga – KS. PAWEŁ CYZ Cor
Drżałam z obawy o utratę bezpieczeństwa – SIOSTRA
W ogniu wielu racji – SIOSTRA ZAKONNA
Nie bezmyślność i nie ślepota – M.
Doktor Elżbieta - dar dla innych – KS. JERZY DZIERŻANOWSKI

Lektury
ANDRZEJ GRAJEWSKI, IRENA MIKŁASZEWICZ (oprac.), Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy „Kapella” 1979-1990, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2021, ss. 303.
TOMASZ ADAMCZYK, Autentyczność i duchowość. Księża w opinii polskiej młodzieży. Analiza socjologiczna, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021, ss. 288.
ALINA PETROWA-WASILEWICZ, Uratować tysiąc światów. Historia zakonnicy, która ratowała żydowskie dzieci, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2021, ss. 360.
ANDRZEJ MUSZALA, KS. MAREK STAROWIEYSKI, KS. TADEUSZ ŚLIPKO, Aborcja. Filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne spojrzenie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2020, ss. 224.

Kultura
SZYMON BABUCHOWSKI, Światło z Norwida

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents


 

Pastores poleca