Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KS. MACIEJ WAROWNY, Pogodzić młodość z życiem wiecznym
KS. ROBERT SKRZYPCZAK, „Stracone” pokolenie w poszukiwaniu pasterza
BP JACEK GRZYBOWSKI, Ekstremizm, radykalizm czy idealizm?
JAROSŁAW HOROWSKI, Zagubieni w wychowaniu
PIOTR STANISŁAWCZYK OFMConv, Wy dajcie im jeść!
KS. MAREK DZIEWIECKI, Wychowanie do czystej miłości
JAROSŁAW KLIMCZYK CRL, Każdy ma swojego Johnny’ego

Nasza rozmowa
Nie ma ewangelizacji bez relacji. Rozmowa redakcyjna: ANNA WARDAK, KS. WALDEMAR MACIEJEWSKI, KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, KS. PIOTR MAZURKIEWICZ

Nasza modlitwa
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Chrystus Frasobliwy
S. MAŁGORZATA PAGACZ USJK, Matka Urszula Ledóchowska jako nauczycielka apostolstwa i pogody ducha

Z życia Kościoła
ABP CHARLES J. CHAPUT OFMCap Rzucić ogień na ziemię
KS. TOMASZ TRZASKAWKA, Kościół okresu propedeutycznego
KS. PIOTR KOT, Sługa czy funkcjonariusz?
KAZIMIERZ PEK MIC, Dzieci Ulmów

Pytania i odpowiedzi
KS. MIROSŁAW CHOLEWA, Nie istnieje prawo do przyjęcia święceń

Świadectwa
Zobaczyłam Kościół zupełnie na nowo, MARTYNA STOLARCZUK
Razem się zaangażować, ANIA I MICHAŁ
Jedynie uczeń zrodzi ucznia, KRZYSZTOF PAŁYS OP
Cieszymy się każdym nowym dniem, SIOSTRA OLGA, Nazaretanka
Już miałem rdzewieć... , JULIAN RÓŻYCKI OP

Lektury
KARD. ROBERT SARAH, Katechizm życia duchowego, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warsza­wa 2023, ss. 360.
KS. KRZYSZTOF AUGUSTYN, Owocna spowiedź, Bonus Li­ber, Rzeszów 2022, ss. 96.
KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Kobiety w Piśmie Świętym, Biały Kruk, Kraków 2022, ss. 280.
MARCELINA KOPROWSKA, Życie religijne podczas Po­wstania Warszawskiego, Instytut Dziedzictwa Myśli Naro­dowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, ss. 320.

Kultura
MAREK KOTYŃSKI CSsR, Krzywe zwierciadłoOgłoszenia

To Our Readers

Contents

Pastores poleca