Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KRZYSZTOF WONS SDS, Synowie gromu są w nas
MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Samotność krótkodystansowca
EUGENIUSZ ZARZECZNY MIC, Celibat – dar i szansa
MACIEJ ZACHARA MIC, Liturgiczne „my” i liturgiczne „ja”
BP PIOTR TURZYŃSKI, Augustyn – nawrócenie myśli i serca
MARTA ŁYSEK, Księża w mediach społecznościowych

Nasza rozmowa
Antropologia adekwatna, Z KS. ROBERTEM SKRZYPCZAKIEM, teologiem, wykładowcą na fakultecie teologicznym Marcianum w Wenecji i Akademii Katolickiej w Warszawie, rekolekcjonistą, autorem wielu książek, rozmawia Marcin Walczak
Parafia marzeń, Z KS. KRZYSZTOFEM KAWCZYŃSKIM, proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nottingham w Wielkiej Brytanii, rozmawia Marcin Walczak

Nasza modlitwa
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Prorok Eliasz – od samozachwytu do służby Pańskiej
GRZEGORZ GINTER SJ, Droga patriarchy Jakuba
AGNIESZKA KURYŚ, Bł. Maria Eugeniusz OCD o prostocie modlitwy

Z życia Kościoła
TOMASZ SEKULSKI MIC, Czy żyję po bratersku?
KS. GRZEGORZ STRZELCZYK, Świeccy: uwagi o współpracy
BP ERIK VARDEN OCSO, Synodalność i świętość

Pytania i odpowiedzi
PIOTR KIENIEWICZ MIC, Homiletyczna osobliwość, czyli kazanie od AI

Świadectwa
Panie, użyj Twojego kija i Twojej laski - SYLWESTER SZEFER
Młodzi na Progu - MAGDALENA KORDECZKA
Szlifowanie małżeńskiego diamentu - EDYTA I DOMINIK
Zawsze znajdowałem jakieś wymówki - KS. PAWEŁ
Nazywają nas matkami wiary - S. WERONIKA SAKOWSKA SAC

Lektury
KS. STANISŁAW HARĘZGA, O umiłowaniu Pisma Świętego, Bonus Liber, Rzeszów 2023, ss. 96.
G. K. CHESTERTON, Święty Tomasz z Akwinu, tłum. Magda Sobolewska, Fundacja PRODOTEO, Warszawa 2024, ss. 176.
KRZYSZTOF WONS SDS, Miłosierdzie Wcielone. „Lectio divina” z Siostrą Faustyną, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021, ss. 520.
JON FOSSE, Drugie imię. Septologia I-II, tłum. Iwona Zimnicka, Wydawnictwo ArtRage, Warszawa 2023, ss. 292.
PAWEŁ MILCAREK, Otwarte okna. Szkice z kultury humanizmu katolickiego, Wydawnictwo Dębogóra, Dębogóra 2022, ss. 768.
PITIRM A. SOROKIN, Amerykańska rewolucja seksualna, tłum. Marcin Masny, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2020, ss. 160.

Kultura
AGNIESZKA KURYŚ, Twórcza wdzięczność


Ogłoszenia
To Our Readers
Contents

Pastores poleca