W czwartek, 18 listopada, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. Przewodniczącego Komisji ds. Misji oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji.

Wizycie ad limina apostolorum towarzyszyło wydarzenie nadzwyczajne jakim jest ogłoszony przez Franciszka Synod o synodalności w Kościele – zaznaczył abp Stanisław Gądecki. Podsumowując wizytę ad limina apostolorum na zebraniu plenarnym Episkopatu na Jasnej Gorze, przewodniczący KEP mówił m.in. o nowym zarządzeniu papieża Franciszka dotyczącym liturgii trydenckiej.

Na Jasnej Górze zakończyły się czterodniowe rekolekcje Episkopatu Polski. Był to też czas modlitwy za Kościół w Polsce i Ojczyznę, refleksji w świetle Słowa Bożego nad współczesną sytuacją. W konferencjach głoszonych przez franciszkanina o. prof. Zdzisława Kijasa, wieloletniego pracownika Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, biskupi słuchali konferencji o przesłaniu współczesnych świętych.

Dziękujemy dzisiaj Trójcy Przenajświętszej za całe życie, za słowa i czyny o. Tomzińskiego, za wszystko, co wniósł do Kościoła w Polsce i do naszej Ojczyzny – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki na rozpoczęcie Mszy św. pogrzebowej śp. o. Jerzego Tomzińskiego, trzykrotnego przeora Jasnej Góry. 

Na Jasnej Górze, w czwartek 18 listopada, po zakończeniu dorocznych rekolekcji biskupów, rozpocznie się 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Tematami przewodnimi spotkania będą: podsumowanie wizyty ad limina apostolorum oraz XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.

Wspaniały kapłan, święty człowiek – tak o o. Maksymilianie Adamie Świerżewskim, który został śmiertelnie pobity w parku miejskim w Siedlcach, mówią wierni parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. – To, co się stało, jest straszne i niezrozumiałe – dodają. Policja i prokuratura szukają świadków zdarzenia. Proszą też o pomoc osoby mające jakąkolwiek wiedzę w tej sprawie.

Święty Józef, Opiekun Kościoła, to człowiek głębokiej wiary, odważny i pokorny. W tym czasie globalnego kryzysu w świecie i zagubienia wartości, prośmy go w modlitwie, aby nauczył nas dostrzegać to, co świat usuwa na margines i odrzuca – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

„Prośmy o wstawiennictwo św. Józefa, aby Kościół odzyskał zdolność rozeznawania i oceny tego, co istotne” – powiedział Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, na rozpoczęcie cyklu katechez poświęconych opiekunowi św. Rodziny. W czasach globalnego kryzysu św. Józef może być dla wszystkich wsparciem, pocieszeniem i przewodnikiem.

Na Jasnej Górze drugi dzień trwają rekolekcje polskich biskupów. Uczestniczy w nich niemal cały Episkopat Polski. To czas modlitwy, nawrócenia, „podnoszenia na duchu” i okazja do umocnienia, by usłyszane na wizycie ad limina słowa papieża Franciszka znalazły spełnienie.

Dziś w Kościele obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej. Od 13 listopada trwa w Wilnie ośmiodniowy odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Do tronu Tej, „co w Ostrej świeci bramie” przybywają pielgrzymi na codzienne Msze święte sprawowane w intencjach poszczególnych stanów i grup zawodowych, organizowane są też Eucharystie w różnych językach. Odpust zakończy się w niedzielę 21 listopada.

Ks. Jan Glapiak, przewodniczący referatu prawnego kurii metropolitalnej w Poznaniu, został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska.

„Przesłanie współczesnych świętych” to temat rekolekcji biskupów, które odbędą się na Jasnej Górze w dniach 15-18 listopada. Poprowadzi je o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv, który w latach 2010-2020 był relatorem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież zwrócił uwagę, że dzisiejsza Ewangelia wskazuje na tymczasowość porządku doczesnego. Jezus wprowadza rozróżnienie między rzeczami przemijającymi, a ostatecznymi, które trwają. Dlatego warto budować swoje życie na Słowie Pana, które wykracza poza to, co doraźne i ulotne.

Kościół przeżywa dziś V Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez Papieża Franciszka. W tym roku towarzyszą mu słowa z Ewangelii według św. Marka: „Ubogich zawsze mieć będziecie”, wypowiedziane przez Jezusa w Betanii. Z tej okazji Ojciec Święty odprawił Mszę w Bazylice Watykańskiej. „Pośród płaczu ubogich Królestwo Boże rozkwita jak delikatne liście drzew i prowadzi historię do celu, do ostatecznego spotkania z Panem” – powiedział w homilii.

„Edukacja, praca i dialog między pokoleniami: narzędzia, aby budować trwały pokój” – to temat najbliższego Orędzia na Światowy Dzień Pokoju, który jest obchodzony zawsze na początku roku. Komunikat w tej sprawie opublikowała Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

„Biedni są wśród nas. Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy powiedzieć z całą prawdą: również my jesteśmy biedni, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli rozpoznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia oraz narzędziem zbawienia” – pisze papież Franciszek w swoim orędziu na V Światowy Dzień Ubogich. Jest on obchodzony 14 listopada, w XXXIII Niedzielę okresu zwykłego pod hasłem: „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7).

W tym roku w ramach przypadającego dziś 13. Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym polska sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce zwrócić oczy wiernych w całej Polsce na Liban. Krajem wstrząsnął potężny kryzys ekonomiczny. Napływ uchodźców z Palestyny i Syrii może zachwiać systemem politycznym, opartym o demografię i współdziałanie chrześcijan i muzułmanów. Potrzebna jest pomoc. PKWP w sposób szczególny wskazuje na konieczność wsparcia edukacji libańskich dzieci. W środę, 10 listopada, w sekretariacie KEP zaplanowana jest konferencja prasowa poświęcona temu tematowi.

Ufam, że Twoje posługiwanie wypełni pokładane w nim nadzieje i przyniesie Tobie samemu wiele radości – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, składając życzenia bp. Krzysztofowi Włodarczykowi, podczas uroczystości ingresu do katedry bydgoskiej.

Ten Dzień jest przypomnieniem i uwrażliwieniem na potrzeby naszych sióstr i braci żyjących na Bliskim Wschodzie – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej przed XIII Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który będziemy obchodzić w niedzielę 14 listopada pod hasłem „Solidarni z Libanem”.

Patriotyzm, formy miłości do ojczyzny, dziękczynienie za wolność, wezwanie do pojednania oraz kryzys na granicy polsko-białoruskiej były głównymi tematami kazań polskich biskupów podczas uroczystości Święta Niepodległości.

Pastores poleca