W Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Papież Franciszek zaznaczył, że Bóg wybrał pokorną i prostą rodzinę, aby przebywać pośród nas. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański zachęcił do kontemplowania piękna tej tajemnicy. Przypomniał, że nasze rodziny są historią, z której się wywodzimy, ale wymagają też od nas codziennej nauki tego, jak być rodziną.

„Bóg się rodzi, moc truchleje”: tę kolędę śpiewamy bodajże najczęściej w okresie Bożego Narodzenia. Najczęściej nie wiemy jednak o jej pochodzeniu.

„W naszych czasach jest wiele trudności, ale nadzieja jest silniejsza, bo «Dziecię nam się narodziło»” – mówił Papież Franciszek w bożonarodzeniowym orędziu, po którym udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi (Miastu i Światu). Wskazał, że w Osobie Wcielonego Słowa, Bóg pokazał światu drogę spotkania i dialogu oraz nauczył jak ją przemierzać w miłości i z nadzieją.

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2021 roku w Stolicy Apostolskiej i w Watykanie.

„Powróćmy do Betlejem, powróćmy do źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji i miłosierdzia” – mówił Papież Franciszek w czasie Pasterki sprawowanej w Bazylice Watykańskiej z powodu ograniczeń pandemicznych o godz. 19.30. Ojciec Święty zachęcał nie tylko do dostrzeżenia bożonarodzeniowych światełek i dekoracji, ale przede wszystkim „do kontemplowania Dzieciątka, w którego małości jest cały Bóg”. Modlił się, byśmy byli Kościołem adorującym, ubogim i braterskim.

Dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy właśnie 25 grudnia, skoro Pismo święte nie mówi nam nic o konkretnej dacie narodzin Jezusa Chrystusa – tłumaczy patrolog ks. prof. Marcin Wysocki, wykładowca KUL.

Otwórzmy swoje serce na przychodzącego do nas Boga, a wówczas będzie ono otwarte na oścież także dla drugiego człowieka – powiedział abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański w orędziu na Boże Narodzenie emitowanym na antenie Telewizji Polskiej w wieczór wigilijny.

Przykład św. Józefa uczy nas, że drogą wyjścia z najtrudniejszych życiowych sytuacji jest posłuszeństwo Bogu, który zwraca się do nas z wezwaniem „Nie bój się”. Nie bójcie się zaufać Bogu i zarazem miejcie odwagę życia zgodnego z Bożym słowem – napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w życzeniach na tegoroczne Boże Narodzenie.

Niech ten czas narodzin Zbawiciela przyniesie nam nadzieję i pokój, których tak bardzo w obecnym czasie potrzebujemy – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w życzeniach z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

Niech narodziny Zbawiciela wypełnią nas miłością i otwartością na naszych bliźnich, aby nie tylko w te Święta, ale w każdym dniu, nikt nie czuł się odrzucony i niepotrzebny – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

Niech narodziny Zbawiciela napełnią nas ufnością w to, że z Nim możemy przetrwać wszystko – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Beatyfikacja Jana Pawła I odbędzie się 4 września 2022 roku w Watykanie. Uroczystości będzie przewodniczył papież Franciszek. Poinformowała o tym wicepostulatorka jego sprawy beatyfikacyjnej, włoska dziennikarka Stefania Falasca.

„Cicha noc, święta noc! Pokój niesie ludziom wszem” podobnie jak w minionych latach, również i w tym roku będzie rozbrzmiewała w okresie Bożego Narodzenia. Kolęda skomponowana w 1816, a wykonana w dwa lata później podczas pasterki w niewielkim kościółku w Oberndorf koło Salzburga, w prostych słowach i z wielką czułością przekazuje tajemnicę Bożego Narodzenia.

Boże Narodzenie ukazuje jak bardzo Bogu zależy na człowieku: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał” (J 3,16). Przez Wcielenie spełniła się obietnica, Bóg stał się naprawdę Emmanuelem – „Bogiem z nami”, a człowiek dzięki temu stał się prawdziwym dzieckiem Bożym. Dzięki temu została objawiona prawda o powszechnym braterstwie i godności każdego człowieka, bez względu na różnice kulturowe, rasowe, społeczne czy intelektualne.

Wieczorna Wigilia rozpoczynająca Boże Narodzenie nie jest jedynym powodem do świętowania w dniu 24 grudnia. Tego dnia wspominamy Adama i Ewę – prarodziców wszystkich ludzi. Adam jest pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga. Kobieta, później dowiadujemy się o jej imieniu Ewa, jest towarzyszką życia Adama – mężczyzny.

Wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa, będzie obchodzone 28 maja, we wszystkich diecezjach w Polsce. Zgodę na to wyraziła Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, odpowiadając na prośbę polskich biskupów.

„Miłość Boga do nas ma imię i oblicze: Jezus jest imieniem i obliczem miłości, która jest podstawą naszej radości” – powiedział Papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek poświęcił swoje rozważanie opisowi przyjścia na świat Jezusa. Stwórcy wszechświata nie dano miejsca, aby mógł się narodzić. Anioł ogłosił wieść o tym wydarzeniu prostym pasterzom, natomiast gwiazda wskazała Magom drogę do Betlejem.

Pozdrawiając pielgrzymów zebranych w Auli Pawła VI, Papież życzył, aby z wiarą rozpoznali w nowo narodzonym w Betlejem Dzieciątku, Pana całego życia, kontemplując w prostocie żłóbka Syna Bożego, który przynosi łaskę i zbawienie.

W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, Ojciec Święty Franciszek będzie sprawował Mszę św. pasterską w Bazylice Św. Piotra o godz. 19.30 – podaje Kalendarz Papieskich Celebracji Liturgicznych. …

O drodze pokoju, która niestety wciąż pozostaje odległa od realnego życia pisze Franciszek w przesłaniu na 55. Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony będzie 1 stycznia. Ojciec Święty przypomina, że mimo prób konstruktywnego dialogu wciąż nasila się ogłuszający zgiełk wojen i konfliktów, a wydatki na cele wojskowe są obecnie najwyższe od czasów zimnej wojny. Jako narzędzia budowania trwałego pokoju Papież proponuje: dialog międzypokoleniowy, edukację i pracę.

Pastores poleca