Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim – napisał Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2022.

Sytuacja społeczno-polityczna i kościelna w różnych regionach świata, kwestia synodalności a także działalność służb dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej to niektóre zagadnienia podjęte podczas 40 sesji Rady Kardynałów, która w dniach 21, 22 oraz 23 lutego po południu spotkała się w Domu Świętej Marty – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Księża z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zgromadzą się w sobotę na wspólnej modlitwie o pokój. Wydarzeniu, które odbędzie się w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze, będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński.

W 19. rocznicę śmierci biskupa Jana Olszańskiego w katedrze kamieniecko-podolskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Sługi Bożego bp. Jana Olszańskiego (1919-2003), heroicznego duszpasterza katolików w okresie dyktatury sowieckiej.

Ojciec Święty wyraził ogromne zaniepokojenie z powodu dramatycznej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Podkreślił, że pokój wszystkich jest zagrożony przez interesy partykularne. Środę Popielcową Franciszek ogłosił dniem postu w intencji pokoju.

Kwestię dojrzałości seksualnej, ochrony małoletnich i bezbronnych w ramach formacji seminaryjnej po wprowadzeniu nowego „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” – omówił ks. Wojciech Rzeszowski SJ, dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie, współpracownik COD, podczas konferencji „Budowanie systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce – bilans i perspektywy”, która odbyła się w Warszawie w Centrum Medialnym KAI.

Na mocy dekretu z 11 lutego br. Ojciec Święty potwierdził prawo Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP) do sprawowania Mszy Świętej i wszystkich sakramentów według rytu trydenckiego. Siedem miesięcy po motu proprio „Traditionis custodes”, przepis ten być może zostanie rozszerzony na inne wspólnoty powstałe na mocy wydanego w 1988 roku motu proprio Ecclesia Dei – podaje portal La Famille Chrétienne.

Modlitwa za tych, którzy nas skrzywdzili czy źle potraktowali jest pierwszą rzeczą, aby zło przemienić w dobro. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański. Wskazał, że smutne jest to, gdy ludzie i narody, dumne z bycia chrześcijanami, postrzegają innych jako wrogów i myślą o prowadzeniu wojny przeciwko sobie.

Refleksja dotycząca tożsamości i przyszłości kapłaństwa jest jednym z ważnych tematów podejmowanych w dialogu ekumenicznym. Kard. Kurt Koch przypomniał o tym w czasie trwającego w Watykanie międzynarodowego sympozjum nt. kapłaństwa.

Kapłan zawsze pozostaje uczniem, który codziennie uczy się wchodzić w tajemnice królestwa Bożego, żyjąc w głębokiej relacji z Jezusem – mówił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin w homilii podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra w Watykanie. Liturgia ta rozpoczęła ostatni dzień trzydniowego, międzynarodowego sympozjum nt. „teologii fundamentalnej kapłaństwa” ujętego – jak powiedział hierarcha – „w szerokiej perspektywie kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, które realizuje się w synodalności Kościoła”.

Celibat kapłański można zrozumieć tylko w perspektywie wiary. – Chrystus wezwał swych uczniów, by zostawili wszystko, aby pójść za Nim. Taką opinię przedstawił prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet w wywiadzie dla hiszpańskiego portalu katolickiego Omnes. Wyjaśnił przy okazji, że prawdziwą przyczyną nadużyć seksualnych nie jest celibat, lecz brak samokontroli i równowagi emocjonalnej niektórych duchownych.

Papież Franciszek zatwierdził dekrety o heroiczności cnót czworga Sług Bożych, m.in. kard. Eduarda Francesco Pironio, charyzmatycznego duszpasterza młodzieży, wykładowcy i organizatora Światowych Dni Młodzieży. Ponadto Ojciec Święty uznał cud za wstawiennictwem włoskiej kapucynki, s. Marii Costanzy Panas, co oznacza, że wkrótce trafi ona na ołtarze.

Ludzie ufają, że znajdą pasterzy na wzór Jezusa – a nie „urzędników państwowych” czy „fachowców od sacrum”. Aby na nowo zrozumieć tożsamość kapłaństwa trzeba żyć w ścisłej relacji z realnym życiem ludzi. Papież Franciszek mówił o tym otwierając w Watykanie międzynarodowe sympozjum o kapłaństwie.

Biskup nominat Radosław Orchowicz przyjmie święcenia biskupie w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, 19 marca, o godzinie 11 w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie. Głównym konsekratorem będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak. 

Bycie chrześcijaninem to nie tylko przyjęcie i wyznawanie wiary, ale ochrona życia – własnego, życia innych i życia Kościoła. Franciszek mówił o tym na audiencji środowej w ostatniej katechezie o św. Józefie. Wskazując, że żyjemy w czasach, w których powszechna jest krytyka Kościoła, Papież pytał, czy z głębi serca kochamy Kościół.

„Każdy kraj ma prawo do poszanowania swej wolności” – mówił Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej nie wymieniając tym razem z nazwy Ukrainy. Polaków zachęcił do modlitw o pokój i pojednanie między narodami Europy.

Papież Franciszek dokonał kolejnego kroku prawnego na drodze reformy Kurii Rzymskiej przekazując część kompetencji do Kościołów lokalnych. Jest to wynik jego dążenia do decentralizacji władzy, wdrażanego w życie od początku pontyfikatu.

Ojciec Święty postanowił, że począwszy od dnia dzisiejszego Kongregacja Nauki Wiary będzie składała się z dwóch sekcji: doktrynalnej i dyscyplinarnej, z których każda jest koordynowana przez sekretarza, wspomagającego prefekta w specyficznej dziedzinie swoich kompetencji, przy współpracy podsekretarza i odpowiednich kierowników urzędów – czytamy w opublikowanym dziś Liście Apostolskim – Motu proprio Fidem servare.

Dziś Kościół katolicki obchodzi święto św. Cyryla, mnicha i św. Metodego, biskupa – patronów Europy. Patronat nad starym kontynentem stał się faktem za sprawą decyzji Jana Pawła II w 1980 roku. Ponadto patronami Europy są św. Benedykt z Nursji, św. Brygida Szwedzka, św. Katarzyna ze Sieny oraz św. Edyta Stein.

W Watykanie odbędzie się międzynarodowe sympozjum o kapłaństwie. Obrady w Auli Pawła VI otworzy 17 lutego Papież Franciszek. Ponad 500 biskupów, księży, osób zakonnych i świeckich przez trzy dni będzie zastanawiało się nad znaczeniem powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych, a także rolą celibatu i udziałem kobiet w Kościele.

Pastores poleca