Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą. Spotkać, słuchać, rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu, na których chciałbym się skupić – powiedział Papież Franciszek w homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej inauguracyjnej XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.

Tematem najnowszego kwartalnika „Pastores” jest „samodzielność i posłuszeństwo”. Słowa te opisują właściwe spektrum relacji między przełożonymi a podwładnymi w Kościele, będąc alternatywą dla indywidualizmu oraz bezdusznej podległości.

Synod w najgłębszym sensie ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podsumowując sesję inauguracyjną XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, która odbyła się 9 października w Watykanie z udziałem papieża Franciszka.

Ojciec Święty zachęcił do tego, aby nie tworzyć nowego Kościoła, ale odnawiać ten, który jest – powiedział prof. Aleksander Bańka, delegat Kościoła w Polsce na rozpoczęcie Synodu, podsumowując udział w sesji inauguracyjnej XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. 

Przeżyjmy zatem tę sposobność spotkania, słuchania i refleksji jako czas łaski – powiedział papież Franciszek w przemówieniu inaugurującym XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, które potrwa do października 2023 roku obejmując trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną.

Papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie członków katolicko-prawosławnej grupy roboczej „Święty Ireneusz”. Jej celem jest dialog teologiczny w służbie komunii między katolikami i prawosławnymi. Ojciec Święty zapowiedział, że patrona grupy, św. Ireneusza z Lyonu, ogłosi wkrótce Doktorem Kościoła, nadając mu tytuł patrona jedności.

Prosimy o Wasze życzliwe i żywe uczestnictwo w synodzie oraz życzymy wielu dobrych doświadczeń w czasie synodalnych spotkań – piszą biskupi w liście do wiernych w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów. Zachęcają  do modlitwy o Ducha Świętego, by otwierał serca na to, co mają do powiedzenia inni.

Dwudziestu biskupów z prowincji kościelnych: warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej obrządku łacińskiego kończy wizytę ad limina Apostolorum w Watykanie. W ciągu pięciu dni odwiedzili 23 dykasterie. Dziś przyjął ich na audiencji papież Franciszek. Trwała ona prawie dwie godziny. O swoich wrażeniach w trakcie briefingu w Sali Marconiego Radia Watykańskiego mówili metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik oraz ełcki biskup pomocniczy, Adrian Galbas SAC.

Wyjedziemy stąd umocnieni wiarą św. Piotra i przynagleni postawą św. Pawła – mówił bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej w homilii wygłoszonej w piątek, 8 października, w ostatnim dniu wizyty ad limina apostolorum pierwszej grupy polskich biskupów. Ich pięciodniowy pobyt w Rzymie zwieńczyła Msza św. koncelebrowana w Bazylice św. Pawła za Murami.

Wizyta utwierdziła mnie w przekonaniu, że Kościół w Polsce nie jest jakimś lepszym dzieckiem Pana Boga. Są żywe i dynamiczne Kościoły lokalne. W tym kontekście musimy być pokorni. Ale nie jesteśmy też wspólnotą, która ma tylko problemy. Wizyta pokazała także bogactwo naszego Kościoła i co możemy ofiarować Kościołowi powszechnemu” – mówi biskup pomocniczy diecezji ełckiej Adrian Galbas w rozmowie z KAI. Dziś biskupi polscy czterech metropolii: warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej obrządku łacińskiego kończą wizytę ad limina Apostolorum w Watykanie.

Przed cudownym obrazem św. Józefa w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Akt jest wyrazem wiary w opiekę św. Józefa, prośbą o jego pomoc i zobowiązaniem do życia zgodnego z wolą Bożą.

O roli św. Józefa jako opiekuna małżeństw, rodzin, życia, dobrej pracy ludzkiej, Ojczyzny i całego Kościoła – mówił abp Stanisław Gądecki w homilii podczas Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Jak podkreślił, dzieło odbudowy wiary trzeba zacząć od siebie; nie przejmując się trudnościami, przeciwnościami i podziałami – żyć Ewangelią.

Ojciec Święty Franciszek udzielił pasterskiego błogosławieństwa uczestnikom uroczystości Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi, która miała miejsce w Kaliszu 7 października 2021 r. „Dziękując duchowieństwu i wiernym w Polsce za szlachetną inicjatywę zawierzenia Narodu i Kościoła św. Józefowi, wszystkim, którzy dokonają tego aktu, życzę nieustannego wzrastania w świętości i w łasce, i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa” – napisał Papież w liście przesłanym na ręce przewodniczącego polskiego Episkopatu.

Idźmy drogą wskazaną przez św. Jana Pawła II i bł. kard. Wyszyńskiego, służąc całym sercem, całym sobą jedynemu Bogu, mając oręż modlitewny w naszych dłoniach – mówił abp Adam Szal w czwartek 7 października w homilii podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II. Mszę św. koncelebrowali biskupi, którzy przybyli do Rzymu z wizytą ad limina apostolorum.

7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki dokona aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi. Dokona tego podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Niech pielgrzymowanie waszych pasterzy do grobu Apostoła Piotra przyniesie obfite ewangeliczne owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Kościoła w Polsce – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów polskich podczas środowej audiencji generalnej.

Matka Boża stała się przez akt wiary uczestniczką całego życia Kościoła i przez to uczy nas, że jest to droga dla każdego z nas. Nie można lepiej, pełniej, właściwiej podjąć swojego powołania jak naśladując Matkę Najświętszą – powiedział abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, w homilii Mszy św. sprawowanej przez biskupów w Bazylice Matki Bożej Większej w ramach wizyty ad limina apostolorum.

O „zaginionym plemieniu Manassesa” napisał dziennikarz i podróżnik Daniel Tepper – jeden z nielicznych ludzi mediów, którzy w czasie pandemii umożliwiali czytelnikom gazety „New York Times” wirtualne podróże do egzotycznych miejsc na ziemi. Podczas jednego z takich wyjazdów dotarł na pogranicze północnych Indii i Mjanmy, aby osobiście sprawdzić informacje o istniejącej tam ponoć wspólnocie żydowskiej, która ma być jednym z 12 plemion, określanym przez przekazy i legendy żydowskie jako „zaginionym” po najeździe Asyryjczyków na Izrael w VIII wieku przed Chr.

Nie dajmy nikomu zniszczyć Bożej świątyni w nas, nie niszczmy jej sami. Nie pozwólmy, by wdarł się do niej zgiełk tego świata – powiedział abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, w homilii Mszy św. sprawowanej przez biskupów w Bazylice św. Jana na Lateranie w ramach wizyty ad limina apostolorum.

Zaledwie czterdzieści kilka dni pozostało do ogłoszenia błogosławionym śląskiego kapłana męczennika ks. Jana Machy, skazanego przez Niemców w czasie II wojny światowej za dzieła miłosierdzia i zgilotynowanego w więzieniu w Katowicach w roku 1942.

Pastores poleca