Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Wyrażam przekonanie, że po wieczną nagrodę odszedł do Domu Ojca pasterz, który gorliwie pełnił swoją misję w duchu obranego zawołania: „Głosić Ewangelię ubogim”. Wraz z uczestnikami liturgii pogrzebowej dziękuję Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią śp. Zmarłego – napisał Ojciec Święty Franciszek w związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. bp. Bogdana Wojtusia. Telegram został przesłany na ręce metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Odszedł człowiek wielkiego ducha, niezachwianej wiary i głębokiej miłości do Kościoła – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście kondolencyjnym po śmierci bp. Bogdana Wojtusia. Biskup pomocniczy senior archidiecezji gnieźnieńskiej zmarł 20 października.

„(…) bez splendoru i fanfar, w prostocie życia i relacji. Dobrze nas rozumiał i mądrze kształtował. Przypominał, że kapłan, jak Chrystus, ma tracić swe życie dla wiernych. I takiego właśnie księdza w nim widzieliśmy” – mówił Prymas Polski podczas uroczystości pogrzebowych śp. bp. Bogdana Wojtusia, biskupa pomocniczego seniora archidiecezji gnieźnieńskiej, w sobotę, 24 października 2020 roku. 

Pandemia koronawirusa domaga się nie tylko natychmiastowych i pilnych działań, gdy chodzi o ochronę zdrowia i życia, ale także długoterminowych projektów mających na celu odbudowę tkanki społecznej i wspólnotowej, która została poważnie dotknięta wirusem. Przypomina o tym watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju, wskazując na konieczność pilnego tworzenia „dobrych praktyk”, które pomogą odbudować lepszy świat po pandemii.

O spotkaniach z kardynałem Wojtyłą, głównych liniach pontyfikatu Jana Pawła II i osobistej świętości Papieża Polaka – z Przewodniczącym Episkopatu abp. Stanisławem Gądeckim rozmawia rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ.

Wczorajsza wypowiedź Franciszka zawarta w jego wypowiedzi dla dokumentalnego filmu „Francesco”, wywołała kontrowersję i falę komentarzy w mediach oraz interpretowana była jako poparcie Ojca Świętego dla legalizacji tzw. związków partnerskich. Tymczasem Franciszek wobec osób homoseksualnych reprezentuje takie same stanowisko jak jego poprzednicy. Natomiast środowiska liberalne, nie wyłączając niektórych katolickich, interpretują jego pontyfikat jako odejście od tradycyjnego nauczania Kościoła nt. homoseksualizmu. Ogłaszają więc kolejne „rewelacje” w tym zakresie. Nie ma to jednak oparcia w rzeczywistych wypowiedziach Ojca Świętego. Prezentujemy analizę papieskich wypowiedzi.

Kościół katolicki na całym świecie wspomina 22 października św. Jana Pawła II. Zmarły 2 kwietnia 2005 pierwszy w dziejach papież – Polak jest jednym z najszybciej wyniesionych na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych. Błogosławionym ogłosił go 1 maja 2011 papież-senior Benedykt XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizował go pierwszy Biskup Rzymu z Argentyny i Ameryki Łacińskiej – papież Franciszek.

Pasywność, niezaangażowanie w ofiarną służbę innym oraz w posłuszeństwo i miłość do Kościoła – to zdaniem o. Józefa Augustyna SJ największe obecnie zagrożenia dla formacji kapłańskiej. Znany duszpasterz i rekolekcjonista uważa, że formację do kapłaństwa zakłóca zbytnia kontrola ze strony przełożonych, co na dłuższą metę może być destrukcyjne i demoralizujące.

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Bogdana Wojtusia odbędą się w sobotę 24 października w Gnieźnie pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Ze względu na obostrzenia będzie w nich uczestniczyć tylko najbliższa rodzina i delegacje. Zarówno Msza św., jak i uroczystości na cmentarzu będą transmitowane on-line oraz w TV Gniezno.

Jan Paweł II zachęcał wszystkich chrześcijanin, by rozpoczynali każdy dzień uwielbieniem Boga, zanim wkroczą na nie zawsze proste drogi codziennego życia – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej, nawiązując do przypadającego jutro wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II.

„Modlitwa jest ocaleniem człowieka. Ona sprawia, że kontemplujemy rzeczywistość oczami Boga. Kiedy się modlimy, wszystko nabiera «głębi»” - te słowa Papież wypowiedział podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony modlitwie, Franciszek zatrzymał się po raz drugi na Księdze Psalmów. Zauważył, że Psałterz przedstawia modlitwę jako podstawową rzeczywistość życia. Odniesienie do Absolutu, do tego co najwyższe nazywane jest przez mistrzów duchowych „świętą bojaźnią Bożą”, jest tym, co czyni nas w pełni ludźmi. Stanowi granicę, która wybawia nas od samych siebie.

„Potrzeba więcej pokoju!” – wołał Papież Franciszek na zakończenie międzyreligijnego spotkania na rzecz pokoju, które odbyło się na rzymskim Kapitolu. Przypomniał profetyczne owocowanie tych spotkań w duchu Asyżu, które w 1986 r. zainicjował św. Jan Paweł II, a nadal kontynuuje Wspólnota św. Idziego. Ojciec Święty prosił o modlitwę o pojednanie i o działanie, aby wspólnota braterska mogła otworzyć nowe drogi nadziei. Podkreślił, że z Bożą pomocą, możliwe jest budowanie świata pokoju, a tym samym wzajemne ocalenie.

14 członków Konferencji Episkopatu Polski, w tym siedmiu biskupów diecezjalnych oraz siedmiu biskupów pomocniczych uzyskało w ostatnich dniach pozytywny wynik na Covid-19 i przebywają w izolacji bądź poddawani są leczeniu. Jeden z zarażonych księży biskupów zmarł w dniu wczorajszym, jest to bp Bogdan Wojtuś, biskup pomocniczy gnieźnieński senior.

Gorliwy, pokorny, niezwykle pracowity i wszystkim życzliwy – mówi o zmarłym we wtorek śp. bp. Bogdanie Wojtusiu prymas Polski abp Wojciech Polak, przed laty jego magistrant. „Był moim rektorem i mistrzem. Uczył nas, że źródłem i siłą kapłańskiego posługiwania jest miłość do Boga i do człowieka”.

Odszedł człowiek wielkiego ducha, niezachwianej wiary i głębokiej miłości do Kościoła – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście kondolencyjnym po śmierci bp. Bogdana Wojtusia. Biskup pomocniczy senior archidiecezji gnieźnieńskiej zmarł 20 października.

We wtorek 20 października w godzinach południowych zmarł biskup senior Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.

Gdyby się potwierdziło, że ks. Franciszek Blachnicki został otruty, to możliwa jest zmiana kwalifikacji w procesie beatyfikacyjnym i uznania, że był on męczennikiem – powiedział KAI abp Wiktor Skworc w związku z dokonaną 14 i 15 października ekshumacją zwłok sługi Bożego w Krościenku. Metropolita katowicki dodał, że wówczas do beatyfikacji ks. Blachnickiego nie byłoby potrzebne uznanie cudu za jego wstawiennictwem, lecz wyniesiony zostałby na ołtarze na drodze męczeństwa za wiarę.

Jedenastu członków Konferencji Episkopatu Polski, w tym pięciu biskupów diecezjalnych oraz pięciu biskupów pomocniczych i jeden biskup pomocniczy senior uzyskali pozytywny wynik na Covid-19 i przebywają w izolacji bądź poddawani są leczeniu.

„Oto ja, poślij mnie” – pod takim hasłem rozpoczął się wczoraj 94. Tydzień Misyjny, który zainaugurowała wczorajsza Niedziela Misyjna związana ze Światowym Dniem Misyjnym. Z tej okazji – do wykorzystania w bieżącym tygodniu – Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce przygotowały materiały pomocne do owocnego przeżycia tego czasu. “Jestem przekonany, że choć z powodu zaostrzeń sanitarnych ludzi w kościołach będzie mniej, Polacy okażą swą wielkoduszność” – powiedział KAI ks. Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) w Polsce.

Pastores poleca