Niech Maryja, Matka Pocieszenia, która od dziecka patronowała Twojej drodze a teraz znalazła się w Twoim biskupim zawołaniu, będzie dla Ciebie mistrzynią w słuchaniu i w gotowości wypełniania słowa Bożego – napisał przewodniczący Episkopatu, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w homilii na uroczystość święceń biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Jana Glapiaka. Tekst słowa odczytał 19 grudnia przewodniczący Mszy św. w archikatedrze poznańskiej bp Zdzisław Fortuniak.

Na konieczność „wybrania się i pójścia z pośpiechem” ku Bogu i bliźniemu wskazał Ojciec Święty w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” IV niedzieli Adwentu – 19 grudnia 2021 roku.

Kongregacja ds. Kultu Bożego udzieliła wyjaśnień w sprawie Motu proprio Traditionis custodes, którym ograniczono możliwość sprawowania przedsoborowej liturgii. Wielu biskupów, m.in. podczas wizyt ad limina zgłaszało wątpliwości co do stosowania tego dokumentu. Papież zachęcał ich do pasterskiej życzliwości względem środowisk przywiązanych do tej liturgii i wyjaśniał, że nie chodzi o zaprzestanie jej sprawowania, lecz o zapewnienie wiernym opieki duszpasterskiej i zachowanie jedności Kościoła.

Stajemy dzisiaj przy ołtarzu Pańskim, aby podziękować za życie i śmierć śp. ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, człowieka bez reszty oddanego Kościołowi i Ojczyźnie – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w homilii Mszy św. pogrzebowej śp. abp. Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora archidiecezji częstochowskiej, odprawionej w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie.

W ciągu ponad 8 lat swego pontyfikatu – od 13 marca 2013, gdy został wybrany – Franciszek odbył 35 podróży zagranicznych, odwiedzając 53 państwa i 4 organizacje międzynarodowe, 32 podróże po Włoszech i odwiedził 20 parafii rzymskich. W jego imieniu przeprowadzono 136 beatyfikacji, które dały Kościołowi 1391 błogosławionych a on sam przewodniczył 19 kanonizacjom, podczas których ogłosił 886 świętych. To tylko niektóre liczby obrazujące dokonania obecnego Ojca Świętego, który 17 października kończy 85 lat.

17 grudnia przypada 85. rocznica urodzin kard. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny na papieża. Z tej okazji KAI przygotowała zestawienie 10 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu Franciszka.

W czwartą niedzielę Adwentu, 19 grudnia w katedrze poznańskiej sakrę biskupią przyjmie biskup nominat Jan Glapiak. Głównym konsekratorem będzie abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W dniach 17-18 grudnia, w Częstochowie, odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. abp. Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora Archidiecezji Częstochowskiej, pierwszego metropolity częstochowskiego.

Zachęcajmy do modlitwy w intencji Ojca Świętego, o którą on zresztą nieustannie prosi. Kierowanie Kościołem w dzisiejszych czasach jest bardzo trudnym zadaniem. W czasie pandemii Ojcu Świętemu takiego wsparcia modlitewnego bardzo potrzeba – powiedział w czwartek podczas spotkania z dziennikarzami ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Episkopatu Polski. W piątek przypada 85. rocznica urodzin papieża Franciszka.

Papież Franciszek obchodzi dziś 85. rocznicę urodzin. Na pewno do Watykanu będą docierały życzenia z różnych stron świata, od przywódców państw i rządów, osobistości religijnych, świata nauki, sztuki i oczywiście tysięcy zwykłych ludzi i wiernych. Po raz dziewiąty Jorge Mario Bergoglio obchodzi swe urodziny jako biskup Rzymu.

Abp Adrian Galbas SAC objął dziś (15 grudnia 2021r.) urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji katowickiej. Nominację ogłosiła 4 grudnia br. Nuncjatura Apostolska w Polsce. 

Biskupi zgromadzeni na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniu 19 listopada 2021 roku podjęli uchwałę o przyjęciu zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu prawa kanonicznego, promulgowanego przez Papieża św. Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku i wielokrotnie nowelizowanego przez kolejnych papieży.

Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie do świętości i uczestniczą w życiu i misji Kościoła – czytamy w Liście Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, która w tym roku przypada 26 grudnia.

Pozdrawiając pielgrzymów zebranych w Auli Pawła VI, Papież podziękował starszym i chorym za świadectwo ich życia i zapewnił o modlitwie, aby nieśli swój krzyż z cichością i łagodnością św. Józefa. Franciszek zachęcił młodych pielgrzymów, aby pielęgnowali solidarność oraz braterski dialog, a także wpatrywali się w przykład Cieśli z Nazaretu jako przewodnika marzeń ich młodości. Życzył małżonkom, aby odnaleźli w św. Rodzinie z Nazaretu cnoty i pogodę ducha na swoją życiową drogę.

Wskazując podczas środowej audiencji na postać św. Józefa, Papież zatrzymał się nad ważnym rysem jego osobowości, jakim było milczenie. Ewangelie nie przytaczają żadnego jego słowa. Istnieje głębsza przyczyna tej postawy. Wspomina o niej św. Augustyn, kiedy mówi, że kiedy rozwija się życie duchowe w człowieku, słowa stają coraz mniej potrzebne. To Bóg powinien przemawiać, a człowiek słuchać Go w ciszy serca.

Teraz, po pandemii, nawet gdy starsi wracają do praktyk religijnych, choć też nie wszyscy, to młodzież nie wraca – przyznaje w rozmowie z KAI bp Grzegorz Suchodolski przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Ocenia, że gruntownemu przeobrażeniu powinna dziś ulec parafia: z parafii-urzędu, ograniczonego do kruchty i kancelarii na parafię-dom, która będzie przystanią dla wszystkich.

Trzydziestolecie po odzyskaniu wolności dowiodło, że wysoka religijność polskiego społeczeństwa nie pozostaje w sprzeczności z modernizacją i szybkim rozwojem cywilizacyjnym. Pytanie czy w kolejnych latach również pokażemy, że Polska może iść własną drogą, wbrew – głoszonej przez wiele szkół socjologicznych – tezie o nieuchronności sekularyzacji w miarę szybkiego rozwoju i bogacenia się kraju?

Papież zatwierdził obrzęd liturgiczny ustanowienia katechetów. Wyjaśniono też, jak rozumieć tę nową posługę. Jest to raczej posługa przeznaczona dla tych, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu. Na wprowadzenie tej nowej posługi trzeba też przygotować wierzących, aby nie postrzegali jej jako substytutu kapłana, lecz posługę świeckich wynikającą z ich chrztu.

Stolica Apostolska wydała dekret w sprawie s. Małgorzaty Banaś, nazaretanki urodzonej pod koniec XIX w. w Kleczy Dolnej koło Wadowic. Jeden z zatwierdzonych dziś przez Papieża dekretów oficjalnie uznaje heroiczność jej cnót. Do beatyfikacji potrzebny jest więc jeszcze tylko cud dokonany za jej wstawiennictwem.

W dniach 17-18 grudnia, w Częstochowie, odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. abp. Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora Archidiecezji Częstochowskiej, pierwszego metropolity częstochowskiego.

Pastores poleca