„Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który z jednej strony zstępuje ku nam, z drugiej wznosi wzrok i serce w modlitwie do Ojca” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus stanął w kolejce z grzesznikami, zszedł w wody Jordanu, jak w zranione dzieje ludzkości, aby je uzdrowić.

Kościół katolicki obchodzi w pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.

W uroczystość Objawienia Pańskiego w świątyniach ogłaszane są daty Wielkanocy i innych pozostałych świąt ruchomych Kościoła Katolickiego w nowym roku. Ten zwyczaj pochodzi z IV wieku i ma związek z ówczesnym sporem o datę obchodzenia Paschy. Publikujemy kalendarz uroczystości i świąt kościelnych w 2022 roku.

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) - Słowa te należą do ostatniej rozmowy Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (1, 8). Jest to również temat Światowego Dnia Misyjnego 2022, który jak zawsze pomaga nam przeżywać fakt, że Kościół ze swej natury jest misyjny.

Jak Magowie, podnieśmy głowy, wsłuchajmy się w pragnienie naszych serc, idźmy za gwiazdą, którą Bóg rozpala nad nami. Jak niespokojni poszukiwacze, bądźmy stale otwarci na Boże niespodzianki. Pragnijmy, szukajmy, adorujmy – powiedział papież Franciszek w homilii Mszy Świętej w Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Każdego roku, dzień 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku dzień ten będzie obchodzony pod hasłem: „Z Wieczernika aż na krańce świata”. Tradycyjnie już, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, składka na tacę zbierana w tym dniu w kościołach i kaplicach całej Polski, przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad 1800 polskimi misjonarzami i misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach świata.

Kościół katolicki obchodzi dziś, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. Objawienie, po grecku Epifania, oznacza „zjawienie się”, „objawienie się”. Pełnia objawienia dokonuje się w Osobie i działalności Jezusa. Jest On żywym objawieniem Boga jako Syn Boga żywego (Mt 16,16).

Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą będziemy jutro obchodzili, przypomina, że Bóg „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. Uświadamia, że Syn Boży staje się obecny w duszy każdego, kto Go szczerze szuka – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościołach święci się kredę i kadzidło.

W intencji przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża Ojciec Święty wzywa do położenia kresu wszelkiej dyskryminacji i prześladowaniom religijnym, które podważają jedno z fundamentalnych praw człowieka: prawo do wolności religijnej. 67 proc. ludności świata żyje w krajach, w których ludziom odmawia się tego prawa, będącego podstawowym kryterium poszanowania godności człowieka.

Niech trzydziesty Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne obchody, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć się w Arequipie w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na Watykanie, pomoże nam wzrastać w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom – napisał papież Franciszek w orędziu na XXX Światowy Dzień Chorego, który będziemy obchodzić 11 lutego br. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourd.

Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby. Nawet gdy nie można go wyleczyć zawsze można sprawić, by poczuł bliskość i otrzymał wsparcie w cierpieniu. Papież Franciszek pisze o tym w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Przypomina, że zainicjował go 30 lat temu Jan Paweł II pragnąc zwrócić uwagę na potrzeby chorych i na tych, którzy się nimi opiekują.

Od ponad 10 lat następuje systematyczne odchodzenie od tzw. absolutyzmu moralnego w kierunku relatywizmu – stwierdza Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS. Nierzadko dotyczy to także osób określających się jako wierzące, a nawet głęboko wierzące, oraz regularnie praktykujące religijnie. Przekonanie, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować, wyraża obecnie niespełna jedna piąta badanych (19%) – wynika z najnowszych badań.

Misjonarze nie tylko zajmują się głoszeniem Ewangelii i formowaniem wspólnot wiary, ale także pełnią dzieła miłości miłosiernej. Udręczonym ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą – czytamy w Komunikacie przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp. Jana Piotrowskiego na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom obchodzony 6 stycznia pod hasłem „Z Wieczernika aż na krańce świata”.

Po modlitwie Anioł Pański Papież pozdrowił wszystkich obecnych: wiernych Rzymu i pielgrzymów z Włoch oraz z innych krajów. Wśród zgromadzonych zauważył również flagi polskie, a także brazylijskie, urugwajskie, argentyńskie, paragwajskie, kolumbijskie i wenezuelskie.

„Zaprośmy Jezusa szczególnie w ciemne miejsca naszego życia, do naszych «wewnętrznych stajni» – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zaznaczył, że dzisiejsza Ewangelia przytacza zdanie, które oddaje najgłębszy sens Bożego Narodzenia: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Jezus jest odwiecznym Słowem Ojca, nieskończonym, istniejącym od zawsze. Ciało wskazuje na rzeczywistość stworzoną, ograniczoną i śmiertelną.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie miał miejsce od 18 do 25 stycznia, a jako hasło towarzyszy mu cytat z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. W czasie Tygodnia wierni wielu różnych tradycji i wyznań chrześcijańskich z całego świata gromadzą się wspólnie, aby modlić się o jedność. W Polsce centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie w niedzielę 23 stycznia. Tegoroczne materiały na Tydzień Modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

„Macierzyństwo Maryi wyraża się w tym, że swojego nowonarodzonego Syna nie zatrzymuje dla siebie, ale ofiarowuje nam wszystkim” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Zaznaczył, że Matka Boża zaprasza do przyjęcia Jezusa i adorowania Go.

„Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią splatać nici komunii, którzy przeciwstawiliby się nazbyt wielu kolczastym drutom podziału” – mówił Papież w homilii na Mszy ku czci Świętej Bożej Rodzicielki. Wskazał, że nowy rok rozpoczyna się pod znakiem Maryi. Przypominając, że matki dają życie, a kobiety strzegą świata Franciszek zaapelował o podjęcie działań na rzecz promowania matek i ochrony kobiet. Podkreślił, że zranienie kobiety to znieważenie Boga, który wziął człowieczeństwo z niewiasty.

O drodze pokoju, która niestety wciąż pozostaje odległa od realnego życia pisze Franciszek w przesłaniu na 55. Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony jest 1 stycznia. Ojciec Święty przypomina, że mimo prób konstruktywnego dialogu wciąż nasila się ogłuszający zgiełk wojen i konfliktów, a wydatki na cele wojskowe są obecnie najwyższe od czasów zimnej wojny. Jako narzędzia budowania trwałego pokoju Papież proponuje: dialog międzypokoleniowy, edukację i pracę.

Pastores poleca