Ks. Jan Glapiak, przewodniczący referatu prawnego kurii metropolitalnej w Poznaniu, został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska.

„Przesłanie współczesnych świętych” to temat rekolekcji biskupów, które odbędą się na Jasnej Górze w dniach 15-18 listopada. Poprowadzi je o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv, który w latach 2010-2020 był relatorem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież zwrócił uwagę, że dzisiejsza Ewangelia wskazuje na tymczasowość porządku doczesnego. Jezus wprowadza rozróżnienie między rzeczami przemijającymi, a ostatecznymi, które trwają. Dlatego warto budować swoje życie na Słowie Pana, które wykracza poza to, co doraźne i ulotne.

Kościół przeżywa dziś V Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez Papieża Franciszka. W tym roku towarzyszą mu słowa z Ewangelii według św. Marka: „Ubogich zawsze mieć będziecie”, wypowiedziane przez Jezusa w Betanii. Z tej okazji Ojciec Święty odprawił Mszę w Bazylice Watykańskiej. „Pośród płaczu ubogich Królestwo Boże rozkwita jak delikatne liście drzew i prowadzi historię do celu, do ostatecznego spotkania z Panem” – powiedział w homilii.

„Edukacja, praca i dialog między pokoleniami: narzędzia, aby budować trwały pokój” – to temat najbliższego Orędzia na Światowy Dzień Pokoju, który jest obchodzony zawsze na początku roku. Komunikat w tej sprawie opublikowała Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

„Biedni są wśród nas. Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy powiedzieć z całą prawdą: również my jesteśmy biedni, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli rozpoznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia oraz narzędziem zbawienia” – pisze papież Franciszek w swoim orędziu na V Światowy Dzień Ubogich. Jest on obchodzony 14 listopada, w XXXIII Niedzielę okresu zwykłego pod hasłem: „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7).

W tym roku w ramach przypadającego dziś 13. Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym polska sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce zwrócić oczy wiernych w całej Polsce na Liban. Krajem wstrząsnął potężny kryzys ekonomiczny. Napływ uchodźców z Palestyny i Syrii może zachwiać systemem politycznym, opartym o demografię i współdziałanie chrześcijan i muzułmanów. Potrzebna jest pomoc. PKWP w sposób szczególny wskazuje na konieczność wsparcia edukacji libańskich dzieci. W środę, 10 listopada, w sekretariacie KEP zaplanowana jest konferencja prasowa poświęcona temu tematowi.

Ufam, że Twoje posługiwanie wypełni pokładane w nim nadzieje i przyniesie Tobie samemu wiele radości – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, składając życzenia bp. Krzysztofowi Włodarczykowi, podczas uroczystości ingresu do katedry bydgoskiej.

Ten Dzień jest przypomnieniem i uwrażliwieniem na potrzeby naszych sióstr i braci żyjących na Bliskim Wschodzie – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej przed XIII Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który będziemy obchodzić w niedzielę 14 listopada pod hasłem „Solidarni z Libanem”.

Patriotyzm, formy miłości do ojczyzny, dziękczynienie za wolność, wezwanie do pojednania oraz kryzys na granicy polsko-białoruskiej były głównymi tematami kazań polskich biskupów podczas uroczystości Święta Niepodległości.

Ofiarni, odważni i niezłomni – tacy byli wojskowi duchowni. Ich obecność na froncie dodawała żołnierzom sił i potwierdzała sens walki. Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości przypominamy historie kapłanów, którzy nawet wśród bitewnych pól byli wzorem patriotyzmu i gotowości poświęcenia życia w obronie suwerenności Polski.

Stanowczo potępiam wykorzystywanie przez stronę białoruską dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w komunikacie wobec eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej.

„Apostoł Paweł podporządkował wolność miłości i wskazał, iż wyraża się ona w posłudze miłosierdzia” – to słowa Papieża z dzisiejszej audiencji ogólnej, podczas której zakończył cykl katechez w oparciu o List do Galatów. Pozwala on dostrzec w Apostole Narodów prawdziwego teologa, który kontemplował tajemnicę Chrystusa i przekazywał ją z twórczą inteligencją. Potrafił też pełnić swoją misję duszpasterską wobec zagubionej i zdezorientowanej wspólnoty.

Papież przypomniał, że dzisiaj w liturgii obchodzone jest wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła, który poświęcił swoje życie obronie i głoszeniu ewangelicznej prawdy. Franciszek życzył obecnym, aby przeżywali swoją wiarę z radością oraz byli pogodnymi świadkami miłości Pana.

W siedzibie Caritas Polska w Warszawie 8 i 9 listopada br. odbyło się robocze zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Pracom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

Kanonizacja bł. Karola de Foucauld odbędzie się 15 maja 2022 roku. Wraz z nim świętymi zostanie ogłoszonych pięć innych osób, o których kanonizacji papież zdecydował 3 maja br. bez podania konkretnej daty tej ceremonii z powodu pandemii.

Obraz Miłosierdzia Bożego będzie malowany na nowo! Z tym niezwykle trudnym wyzwaniem – zarówno pod względem artystycznym, jak i duchowym – zmierzy się 11 polskich artystów malarzy, których do współpracy zaprosiły dwie instytucje – Instytut Kultury św. Jana Pawła II z papieskiego uniwersytetu Angelicum oraz Fundacja Świętego Mikołaja.

Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu ws. pomocy migrantom.

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież zwrócił uwagę, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus konfrontuje postawę uczonych w Piśmie, którzy przechadzając się w świątyni, chcą się pokazać przed ludźmi, ze skromnym gestem ubogiej wdowy, wrzucającej do skarbca świątyni wszystko, co posiada na swoje utrzymanie. Ewangelia ukazuje obraz pełen kontrastu: z jednej strony są bogaci, którzy dają to, co im zbywa, a drugiej uboga kobieta, która po cichu ofiarowuje wszystko, co ma.

W Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata odbędzie się w całej Polsce za pośrednictwem Caritasu zbiórka pieniędzy na rzecz imigrantów na granicy polsko-białoruskiej – zapowiedział abp Stanisław Gądecki. Przewodniczył on 5 listopada Mszy św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie dla uczestników I Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla, który obraduje w stolicy.

Pastores poleca