Święci są dla nas drogowskazami w naszej ziemskiej wędrówce. Wskazują nam pewną i prostą drogę do osiągnięcia zbawienia – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, z okazji przypadającej 1 listopada uroczystości Wszystkich Świętych.

Modląc się o zbawienie wieczne dla zmarłych i poległych, uwielbiamy też Boga za wszystkich świętych – powiedział abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński w orędziu wygłoszonym z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Orędzie zostało wyemitowane 31 października o godz. 20.00 na antenie Programu Pierwszego Telewizji Polskiej oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych winna być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu.


Papież Franciszek przed modlitwą Anioł Pański mówił o rozważaniu Słowa Bożego. Wskazał, że musi ono przenikać całe nasze serce i umysł. „Kiedy Słowo rezonuje w nas, odbija się echem w życiu, oznacza to, że Pan przebywa w naszym sercu” – powiedział Ojciec Święty.

Synod Biskupów nt. synodalności, nowa ewangelizacja i kultura formacja kapłanów, kryzys rodziny, młodzi, rola mediów, migranci i uchodźcy, misje, ekumenizm, Kościół greckokatolicki, Kościół a polityka, odbudowanie autorytetu biskupa, przestępstwa seksualne to główne tematy, o których rozmawiali w dniach 4-29 października polscy biskupi, w czterech grupach, podczas wizyty ad limina Apostolorum w Watykanie. W sumie 87 hierarchów z metropolii warmińskiej, białostockiej, lubelskiej, przemyskiej, poznańskiej, gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, wrocławskiej, warszawskiej, gnieźnieńskiej, łódzkiej, częstochowskiej, krakowskiej, katowickiej oraz trzech eparchii greckokatolickich: archieparchii przemysko-warszawskiej, eparchii wrocławsko-koszalińskiej i olsztyńsko-gdańskiej odwiedziło 22 watykańskie dykasterie. Kulminacją wizyt każdej z grup było osobiste spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Podczas Mszy w katedrze Matki Bożej w katalońskiej Tortosie, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych ogłosił błogosławionymi czterech kapłanów, męczenników hiszpańskiej wojny domowej. „Nie szukali męczeństwa, ale gdy przyszło, nie wahali się złożyć świadectwa Chrystusowi i przyjęli swój krzyż z miłością” – powiedział w homilii kard. Marcello Semeraro.

IX edycja Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych im. św. Jana Pawła II, prowadzona pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, dobiegła końca. W uroczystości wieńczącej dwa lata formacji wzięli udział Prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa, prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Józef Figiel SDS oraz wychowawcy i absolwenci.

Watykan zdecydował o przedłużeniu pierwszego etapu Synodu o synodalności do 15 sierpnia przyszłego roku. Decyzja została podjęta w wyniku napływających z całego świata próśb kierowanych do Stolicy Apostolskiej o wydłużenie tej fazy, aby dać wszystkim katolikom czas na doświadczenie słuchania, dialogu i rozeznania.

Piotr i Paweł ukazali nowy sposób bycia braćmi: pójście za Jezusem prowadzi do nowego braterstwa, nowych więzów krwi. Doświadczamy tego stanowiąc jeden Kościół, jedną rodzinę uczniów Chrystusa – powiedział bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski, w homilii Mszy św. sprawowanej w Bazylice św. Pawła za Murami na zakończenie wizyty ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów.

W tym roku na Placu św. Piotra w Watykanie po raz pierwszy w historii pojawi się szopka zza Oceanu – z Peru, podczas gdy drzewko-choinkę przekażą mieszkańcy Dolomitów z Autonomicznej Prowincji Trydentu w Północnych Włoszech. O darze z Ameryki Łacińskiej powiedział Franciszek na zakończenie spotkania z wiernymi z okazji modlitwy Anioł Pański 24 października, pozdrawiając jednocześnie obecną na Placu wspólnotę peruwiańską, obchodzącą w tym dniu święto Chrystusa – Pana Cudów.

Dzisiaj przed południem czwarta grupa biskupów polskich: z metropolii katowickiej i krakowskiej uczestnicząca w wizycie „ad limina” spotkała się z Papieżem Franciszkiem. Rozmowa trwała dwie i pół godziny. Na zakończenie w imieniu hierarchów abp. Marek Jędraszewski podziękował Ojcu Świętemu za poświęcony czas.

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2020 roku – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej opublikowanym 28 października br.

Musimy ciągle odkrywać głębię tego słowa, które trzeba wypowiadać z największą czcią: człowiek – powiedział abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, w homilii Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej, w ramach wizyty ad limina apostolorum.

Palącym problemem jest to, jak zatrzymać młode pokolenie przy Kościele. Dużym wyzwaniem jest obojętnienie młodych ludzi wobec Kościoła – powiedział bp Andrzej Czaja, biskup opolski, podczas briefingu dla mediów dotyczącego wizyty ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów, który odbył się 27 października.

„Miłość, pokój i radość – to znaki rozpoznawcze obecności Ducha Bożego w nas” – powiedział Papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił wagę, że św. Paweł w Liście do Galatów, przypomina wspólnocie pierwszych chrześcijan, aby nie opierali swojej religijności jedynie na obrzędach i przestrzeganiu nakazów tradycji. Wskazuje im, że w centrum tajemnicy zbawienia znajduje się krzyż Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie.

Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

Wpatrzeni w Maryję i naśladując Ją, nie zboczymy z właściwej drogi – powiedział bp Jan Kopiec, biskup gliwicki, w homilii Mszy św. sprawowanej w Bazylice Matki Bożej Większej w ramach wizyty ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów.

Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca – powiedział abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, w homilii Mszy św. sprawowanej w Bazylice św. Jana na Lateranie w ramach wizyty ad limina apostolorum.

Celem wizyty ad limina jest wejście w jeszcze większą komunię z Kościołem powszechnym, aby ożywić w sobie i w innych pragnienie bycia misjonarzem, apostołem i ewangelizatorem – powiedział bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, podczas briefingu na rozpoczęcie wizyty ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów, który miał miejsce 25 października w siedzibie Radia Watykańskiego.

Niech Eucharystia oraz słowo i błogosławieństwo biskupa Rzymu umocnią nas na drodze odnowy i nawrócenia osobistego i duszpasterskiego, w dialogu ze światem, w służbie człowiekowi przez komunię, uczestnictwo i misję ku Kościołowi-Wspólnocie – powiedział abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w homilii Mszy św. przy grobie św. Piotra Apostoła w Bazylice Watykańskiej, na rozpoczęcie wizyty ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów.

Pastores poleca