DARIUSZ KOWALCZYK SJ


(...) Wśród fałszywych reformatorów Kościoła można by wyróżnić takie kategorie, jak na przykład: ułatwiacz, demaskator, reformator otwarty, sabotażysta. Trzy pierwsze typy są bardzo do siebie podobne, ale inaczej rozkładają akcenty. Czwarty różni się zasadniczo tym, że jego działanie od początku wypływa ze złej woli szkodzenia Kościołowi.

Ułatwiacz

Jak sama nazwa wskazuje, chce ułatwić bycie katolikiem, uczynić przynależność do Kościoła mniej problematyczną. Uważa, że obecny katolicyzm ze swoimi przykazaniami i zasadami jest zbyt rygorystyczny, nie przystaje do mentalności współczesnego człowieka, który przede wszystkim chce wieść życie wygodne i przyjemne. Jeśli poluzujemy – myśli sobie ułatwiacz – to wielu z tych, którzy przestali chodzić do kościoła, powrócą. Tego rodzaju reformator ponad wszystko przedkłada dobrą atmosferę, lubi, jak go inni poklepują po plecach, i by nie zostać tego rodzaju gratyfikacji pozbawionym, gotowy jest na daleko idące rozwadnianie katolickiej nauki. Wiadomo bowiem, że głoszenie jednoznacznych zasad budzi niekiedy sprzeciw, wywołuje napięcia, a nawet konflikty. Ułatwiacz natomiast uważa, że Ewangelia to powszechny pokój, a nie napięcia. Reforma Kościoła w tej perspektywie polega na kolejnych przystosowaniach do światowych trendów. (...)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca