W numerze m.in.:

- Istota nawrócenia
- Nawrócenie a wolność
- Grzech czy problem?
- Rehabilitacja czystości
- Nawrócenie bez sakramentu?
- Kondycja ochrzczonych – spojrzenie patrystyczne
- Jak nie ulec zgorszeniu?
- Wyzwolenie człowieka według ks. Franciszka Blachnickiego
- Nabożeństwo pokutne w duszpasterstwie
- Jezus i Nikodem
- Pięć wstępnych warunków formacji ludzkiej
- Wobec skazanych za przestępstwa seksualne

Piszą m.in.:
 
- ks. Stanisław Haręzga
- ks. Wojciech Bartkowicz
- Agata Rusak
- Paweł Bortkiewicz TCHr
- ks. Antonio Panaro
- ks. Sylwester Jaśkiewicz
- ks. Andrzej Persidok
- ks. Piotr Kulbacki
- bp Szymon Stułkowski
- Piotr Szyrszeń SDS
- ks. John Nepil
- ks. Jan Dohnalik

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca