Od Redakcji
KS. MIROSŁAW CHOLEWA
5

Artykuły
KS. MACIEJ WAROWNY, Jezus i niewdzięcznicy 7
ANDRZEJ SZOSTEK MIC, Od obowiązku do radości    17
JOANNA ZĄBCZYK-PLAJZER, Eucharystia szkołą wdzięczności 24
AGATA RUSAK, Nic mi się w życiu nie należy, czyli mała lekcja wdzięczności 31
MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Piano, piano, piano    41
MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK, „Dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny” 49
ANNA FASZCZOWA, Pełni radości 60

Nasza rozmowa
Jestem coś winien Panu Bogu.
Rozmowa z JANEM MELĄ
69

Miłość bez miary.
Rozmowa z KS. ABP. ALFONSEM NOSSOLEM
80

Nasza modlitwa
MACIEJ ZACHARA MIC, Zaśpiewać Alleluja
93
S. M. JUDYTA PUDEŁKO PDDM, Habakuk - nauczyciel wdzięczności w każdym położeniu 98
KS. JAN ZIEJA, Błogosławieni... 106
BR. BENEDYKT, Wdowi grosz 112

Nad nauczaniem Kościoła
KAZIMIERZ PEK MIC, Aby wierni wierzyli 115
KS. DIEGO MARTINEZ, Od Postquam Apostoli do nowej ewangelizacji 123

Z życia Kościoła
KS. KRZYSZTOF BARDSKI, Impresje z krainy Jezusa
133
WOJCIECH RAITER, Kościół w Rosji - znaki odrodzenia 142
KAMIL KUBICKI, Nigdy się nie skarżył 150

Pytania i odpowiedzi
TOMASZ WYTRWAŁ OP, Spadek po księdzu    155

Świadectwa
Bóg nie klonuje głosicieli słowa    159
Poczułam wiatr w żaglach    162
O sercu, które potrzebuje czasu    164
Dobrze rozeznałem swoją drogę życia    166
Bez tanich pocieszeń    169
Moc Bożej obietnicy    172
Konkrety na modlitwie    175

Lektury 178
Kultura 189
Ogłoszenia    193
To Our Readers    194
Contents    196

Pastores poleca