O umiejętność słuchania w tym czasie ciszy, który obecnie przeżywamy, modlił się Papież na Mszy w Domu św. Marty. W homilii poruszył temat idealnej wspólnoty, o której mówią Dzieje Apostolskie (4, 32-37), której jednak grożą trzy pokusy wprowadzające podziały: pieniądze, próżność i plotkarstwo.

W odpowiedzi na apel metropolity częstochowskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Jasna Góra dołączyła do modlitwy błagalnej o deszcz. W czasie prośby do Boga śpiewem Suplikacji, zarówno podczas Mszy świętych, jak i Apelu Jasnogórskiego, paulini i pielgrzymi proszą nie tylko o zatrzymanie epidemii koronawirusa, ale również o uchronienie od klęski suszy.

Założona w 1991 r. w Tokio przez Ryoho Okawe sekta “Nauka o Szczęściu” (Happy Science, a po japońsku Kofuku no Kagaku) znajduje obecnie nowych wyznawców, zwłaszcza w USA, oferując m.in. „skuteczne egzorcyzmy przeciw koronawirusowi”. Okawa głosi, że mając związek z „Wyższą Świadomością”, albo „Wyższym Duchowym Bytem”, tzw. El Cantara połączył on w jedno wartości czterech religii: islamu, chrześcijaństwa, buddyzmu i konfucjanizmu. Poza tym widoczne są tam wpływy duchowości zielonoświątkowej z wiarą w cuda, uzdrowienia, uwolnienie od złego ducha oraz „życiowy sukces”

Zwracam się do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitw ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w Apelu.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie i Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie zostały przełożone o rok.

Do modlitwy w intencji polityków zachęcał Papież na wczorajszej Mszy w Domu św. Marty. W homilii, komentując Ewangelię św. Jana o Nikodemie, który przyszedł do Jezusa w nocy (3, 1-8), wezwał do nowych narodzin z Ducha, który poprowadzi nas tam, dokąd zechce.

Podczas tej epidemii nauka pokazała swe ograniczenia. Zrozumiała, że nie jest samowystarczalna, że nie potrafi wszystkiego wyjaśnić – uważa kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Jego zdaniem trauma, której doświadczają dziś ludzie przypomina nam, że są też inne formy poznania, takie jak poezja, muzyka, miłość i wiara.

W czasie pandemii krakowski kompozytor Piotr Pałka napisał muzykę do aktu: Jezu, ufam Tobie. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia nagrały modlitwę w języku polskim i włoskim. Nowe kompozycje dedykowane są wszystkim dotkniętym pandemią koronawirusa, szczególnie w Polsce i we Włoszech.

Rusza projekt Ocalenie, jego celem jest wskazanie drogi i pomoc wszystkim, którzy pragną ratować swoją duszę. Nie wiemy, co dokładnie się wydarzy, ani kiedy to nastąpi, wiemy jednak, że Bóg wzywa do nawrócenia i pokuty. Od naszej odpowiedzi, zależy bardzo wiele.

Po 11 latach posługi biskupa pomocniczego w Legnicy, bp Marek Mendyk obejmuje diecezję świdnicką, w miejsce pierwszego biskupa świdnickiego Ignacego Deca, który przeszedł na emeryturę. 

Paulini w akcji „Odrodzimy się” Paulini z Jasnej Góry wzięli udział w akcji „Odrodzimy się”, towarzyszącej nagraniu polskiej wersji teledysku pod tym samym tytułem. Pierwowzór teledysku powstał we Włoszech, ogarniętych epidemią koronawirusa, i poświęcony był miastu Bergamo w północnej Italii, które stało się epicentrum zarażeń w tym kraju.

– Miłosierna miłość – nigdy nie ustając, zwyciężyła i zwycięża świat! Dlatego też za św. Janem Pawłem Wielkim w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2020 roku z wielką ufnością prosimy Boga, aby światło Jego Miłosierdzia, rozjaśniało nasze ludzkie drogi – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

„Jeśli nie jesteś spokojny, jeśli jesteś zalękniona tym wszystkim, co się dziś wokół ciebie dzieje, dotknij Jego ran. Jeśli czujesz bezsilność, rozpacz, zwątpienie – dotnij Jego ran! Jeśli pragniesz przebaczenia i miłosierdzia – dotknij Jego ran!”

Bądźmy miłosierni dla tych, którzy są słabsi: tylko w ten sposób odbudujemy nowy świat – mówił Ojciec Święty Franciszek w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w kościele S. Spirito in Sassia, który Jan Paweł II ustanowił w 1993 roku ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia.

Z okazji  Niedzieli Bożego Miłosierdzia chór i orkiestra Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przygotowali specjalne wykonanie hymnu Misericordias Domini. Muzycy swoje partie chóralne i instrumentalne nagrali w swoich domach telefonami.

Dziś trzeba nam się gorąco modlić, aby ten trudny czas przeżyć jako oczyszczenie i odnowę zarówno naszego osobistego życia jak też naszego kapłaństwa, życia zakonnego, życia rodzinnego – zachęca o. Józef Augustyn SJ. W artykule dla KAI znany duszpasterz i rekolekcjonista zapewnia, że “Jezus miłosierny dźwiga dzisiaj z nami niepewność jutra, nasze zagubienie; dźwiga nasze niepokoje”. Jutro w Kościele obchodzona będzie Niedziela Bożego Miłosierdzia.

W niedzielę przypada 15. rocznica wyboru Benedykta XVI. Był pierwszym Niemcem na papieskim urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57). W przeciwieństwie do poprzednika z Polski Jana Pawła II w 1978 roku i swojego następcy Franciszka z Argentyny w 2013 r., wynik konklawe w 2005 roku nie był dużą niespodzianką. Kard. Joseph Ratzinger był uważany za faworyta. Już w czwartym głosowaniu, 19 kwietnia 2005 r., 115 kardynałów wybrało wieloletniego prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, aby stanął na czele liczącego 1,2 mld wiernych Kościoła katolickiego.

“Trybunał Konstytucyjny raz na zawsze w sposób jasny i precyzyjny powinien dookreślić, że skoro życie jest chronione w Konstytucji RP od poczęcia, to niepełnosprawność – jako przesłanka eugeniczna do dokonania aborcji – także wprost jest niezgodna z Konstytucją” – mówi w rozmowie z KAI minister środowiska Michał Woś. Wyjaśnia, dlaczego wszyscy posłowie Solidarnej Polski wsparli projekt “Zatrzymaj aborcję” oraz komentuje sejmową dyskusję.

Niemal trzy czwarte Polaków (73%) twierdzi, że obecnie trzeba być wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom. Jedna piąta (20%) uważa natomiast, że należy koncentrować się na swoich sprawach, nie zważając na nikogo – takie dane przynosi sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadzony w lutym.

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

Pastores poleca