Od Redakcji
- KS. MIROSŁAW CHOLEWA

Artykuły
- KS. STANISŁAW HARĘZGA, W myśleniu i w życiu
- KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, Wolność, która wyruszyła w drogę
- BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Pojednanie z innym
- KS. ANDRZEJ PERSIDOK, Nie ulec zgorszeniu
- PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr, Nawrócenie do życia w czystości
- KS. SYLWESTER JAŚKIEWICZ, Podejście do grzeszników w Kościele pierwotnym
- KS. ANTONIO PANARO, Nawrócenie bez sakramentu?
- AGATA RUSAK, Grzech a problem, czyli o relacji duchowości do psychoterapii

Nasza rozmowa
- Za Chrystusem – jak ks. Blachnicki. Rozmowa z KS. PIOTREM KULBACKIM
- Bóg wciąż mówi. Rozmowa z KS. TOMASZEM TRZASKAWKĄ

Nasza modlitwa
- PIOTR SZYRSZEŃ SDS, Przyszedł nocą do Światła
- ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Ikona Zstąpienia Jezusa do piekieł
- BP SZYMON STUŁKOWSKI, Sakrament pokuty i pojednania – celebracja we wspólnocie
- KS. JÓZEF NAUMOWICZ, Pokora drabiną do nieba

Z życia Kościoła
- KS. JOHN NEPIL, Serce osłonięte żywopłotem
- GRÉGOR PUPPINCK, Aborcja i co dalej?

Pytania i odpowiedzi
- KS. JAN DOHNALIK, Troska o skrzywdzonych i o skazanych

Świadectwa
- Nałogowiec często zostaje sam
- Dziecko, byłaś w przedsionkach piekła
- Nie wystarczy zamknąć księdza w więzieniu
- Jezus zbudował nas na nowo
- Spadłem z piedestału


Lektury
Kultura
Ogłoszenia
To Our Readers
Contents

Pastores poleca