Od Redakcji
-
KAZIMIERZ PEK MIC

Artykuły
- BENEDYKT XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory
- KRZYSZTOF GUZOWSKI SPr, Kościół Ducha Świętego
- KS. WOJCIECH JANYGA, Zanim Chrystus zakróluje
- KS. KRYSTIAN CHMIELEWSKI, Drogi i bezdroża pasterzowania króla Dawida
- RADOSŁAW BRONIEK OP, Wspólnota czy sekta?
- JAROSŁAW KUPCZAK OP, O podziałach w Kościele: groźnych i niegroźnych

Nasza rozmowa
- Chrystusowy, a nie nasz. Rozmowa z DARIUSZEM KOWALCZYKIEM SJ
- Nie chodzi o „zaliczenie” rekolekcji. Rozmowa z KS. WALDEMAREM CHROSTOWSKIM

Nasza modlitwa
- GRZEGORZ GINTER SJ, Tobie dam klucze...
- WOJCIECH SKÓRA MIC, Misericordissimus Servator

Z życia Kościoła
- KS. JANUSZ CHYŁA, Parafia proboszcza i wikarego?
- GRZEGORZ GÓRNY, Biskupi w obliczu wojny
- SŁAWOMIR ZATWARDNICKI, Sola Scriptura w katolickim duszpasterstwie?
- KAZIMIERZ PEK MIC, Sprawiedliwa Rodzina Ulmów

Pytania i odpowiedzi
- KS. WOJCIECH NOWACKI, Niezależni od biskupa?

Świadectwa
- Bóg nam ich dał na ten czas
- Uczymy się Ukrainy
- W Duchu żyjemy
- Doświadczenie niespełnienia
- Wyzwoleńcy


Lektury
Kultura
Ogłoszenia
To Our Readers
Contents

Pastores poleca