W siedzibie Caritas Polska w Warszawie 8 i 9 listopada br. odbyło się robocze zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Pracom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.


Zebranie rozpoczęła wspólna modlitwa Liturgii Godzin (Modlitwa przedpołudniowa) w intencji wszystkich członków i konsultorów Komisji, zwłaszcza przeżywających czas choroby. Pamiętano także o zmarłym śp. ks. prof. Helmucie Sobeczce, znanemu i cenionemu liturgiście z Opola. Następnie sekretarz Komisji ks. Jacek Nowak SAC odczytał protokół z poprzedniego zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.

Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński (archidiecezja warmińska) oraz biskupi pomocniczy: Adam Bałabuch (diecezja świdnicka), Rudolf Pierskała (diecezja opolska) i Piotr Greger (diecezja bielsko-żywiecka) podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat spotkań w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, jakie odbyli podczas październikowej wizyty ad limina apostolorum (biskupi byli obecni w trzech, oddzielnych grupach). Na podstawie przedstawionych zagadnień wywiązała się ożywiona dyskusja, która przede wszystkim zwróciła uwagę na zadania w obszarze życia liturgicznego. Po odmówieniu Nieszporów ks. Jacek Nowak SAC szeroko przedstawił problematykę redakcji polskiego wydania Martyrologium rzymskiego. Podjęto decyzje odnośnie do brzmienia rubryk oraz zasad zamieszczania elogiów świętych i błogosławionych, którzy pochodzą z Polski.

Drugi dzień rozpoczął się celebracją Mszy Świętej, której przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński. Po śniadaniu Komisja podjęła dalsze prace związane z tłumaczeniem tekstów mszalnych (Okres Zwykły). Biskup Piotr Greger przedstawił zagadnienie dotyczące Listu apostolskiego w formie motu proprio papieża Franciszka Traditionis custodes. Była to relacja nad treścią dokumentu, na podstawie ocen i opinii nadesłanych wcześniej przez członków i konsultorów Komisji. W czasie zebrania omawiano także bieżące zagadnienia liturgiczne, a także podjęto dyskusję mającą na celu udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane do Komisji.

Spotkanie zakończono modlitwą. Następne zebranie Komisji odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2022 roku w Warszawie.

Za: https://liturgia.episkopat.pl/


Źródło: https://episkopat.pl/obradowala-komisja-ds-kultu-bozego-i-dyscypliny-sakramentow-konferencji-episkopatu-polski/

Pastores poleca