Kościół katolicki obchodzi 2 listopada Dzień Zaduszny. Tego dnia wspomina się wiernych zmarłych. Przy tej okazji przypominamy sylwetki osób związanych z Kościołem oraz przedstawicieli polskiego świata kultury i nauki zmarłych w ciągu minionych dwunastu miesięcy (licząc od 2 listopada 2020 r.). W tym czasie odeszli m.in. abp Henryk Hoser, prof. Stanisław Rodziński, prof. Henryk Samsonowicz, ks. prof. Alfons Skowronek, o. Maciej Zięba.


Zmarli w 2020 roku

16 listopada – kard. Henryk Gulbinowicz, były metropolita wrocławski. Miał 97 lat.

18 grudnia – ks. prof. Alfons Skowronek, wybitny teolog i ekumenista b. kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej ATK oraz członek Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Miał 92 lata.

25 grudnia – Izabela z Bojanowskich Tadeuszowa Dzieduszycka, zasłużona działaczka społeczna i katolicka. Miała 92 lata.

28 grudnia – o. Włodzimierz Zatorski, założyciel i wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec. Miał 67 lat.

30 grudnia – ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC, wybitny znawca problematyki Kościoła na Wschodzie, przez 65 lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Miał 90 lat

31 grudnia – o. Maciej Zięba OP, filozof i teolog, znawca katolickiej nauki społecznej i nauczania Jana Pawła II, duszpasterz i publicysta, twórca Instytutu Tertio Millennio. Miał 66 lat.  


Zmarli w 2021 roku

10 stycznia – bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski. Miał 88 lat.

10 stycznia – Adam Pietrzak, współzałożyciel Przymierza Rodzin. Miał 85 lat.

18 stycznia – ks. Artur Godnarski, koordynator Przystanku Jezus, sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Miał 50 lat.

22 stycznia – ks. Zdzisław Kałwa, wychowawca ministrantów, katecheta, prałat bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, przyjaciel i współpracownik kardynała Karola Wojtyły. Miał 89 lat.

28 stycznia – prof. Kazimierz Kuczman, wybitny historyk sztuki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miał 73 lata.

29 stycznia – o. Andrzej Koprowski SJ, twórca redakcji programów katolickich w Polskim Radio i TVP, dyrektor programowy Radia Watykańskiego, współorganizator wizyt Ojca Świętego w Polsce. Miał 80 lat.

29 stycznia – o. Hugolin Langkammer OFM, wybitny biblista, w latach 1987-1993 dziekan Wydziału Teologii KUL, wykładowca wielu zagranicznych uczelni, autor ponad 60 książek. Miał 90 lat.

1 lutego – o. Marcin (Andrzej) Babraj OP, założyciel i wieloletni redaktor naczelny miesięcznika, a następnie wydawnictwa „W drodze”. Miał 87 lat.

17 lutego – s. Maksymiliana Wojnar, prezentka, organizatorka szkolnictwa katolickiego w Polsce, współtwórczyni Forum Szkół Katolickich. Miała 76 lat.

20 lutego – ks. January Budzisz, kapłan diecezji pelplińskiej, wykładowca Akademii Teologii Katolickiej i wzięty duszpasterz inteligencji w Warszawie. Odszedł w 60. roku kapłaństwa. Miał 82 lata.

15 marca – bp Gerard Kusz, biskup pomocniczy senior diecezji gliwickiej. Miał 81 lat.

17 marca – ks. prałat Adam Myszkowski, proboszcz parafii w Wielkiej Woli – Paradyżu, ciężko pobity na początku marca. Zmarł w szpitalu. Miał 68 lat.

27 marca – prof. dr hab. Bohdan Gruchman, wybitny ekonomista, prawnik, dyplomata, przewodniczący Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim, b. pracownik ONZ w Nowym Jorku, rektor-senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Miał 92 lata.

12 kwietnia – ks. dr Mirosław Nowak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, historyk sztuki, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Miał 59 lat.

17 kwietnia – ks. Stanisław Kicman, ocalały z rzezi Woli, wieloletni katecheta, szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej, wyświęcony na kapłana archidiecezji warszawskiej jako 76-letni wdowiec. Miał 83 lata.

21 kwietnia – abp Wojciech Ziemba, arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej, a wcześniej m.in. pierwszy biskup diecezji ełckiej, arcybiskup metropolita białostocki. Miał 79 lat.

27 kwietnia – bp Jan Gałecki, biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W latach 1974-2007 był biskupem pomocniczym najpierw diecezji, a potem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Miał 88 lat.

19 maja – ks. Stanisław „Orzech” Orzechowski, wybitny kapłan – duszpasterz robotników i kolejarzy, ludzi pracy, akademicki oraz twórca i wieloletni główny przewodnik Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej. Miał 81 lat.

28 maja – prof. Henryk Samsonowicz, jeden z najwybitniejszych polskich mediewistów, autor wielu cennych opracowań dotyczących średniowiecznych miast, także historii Kościoła. Miał 91 lat.

17 lipca – prof. Stanisław Rodziński, w latach 1996-2002 rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wychowawca wielu wybitnych artystów, ceniony malarz i eseista. Miał 81 lat.

13 sierpnia – abp bp Henryk Hoser, pallotyn, misjonarz, biskup – senior diecezji warszawsko-praskiej, b. sekretarz pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych, specjalny wizytator apostolski w Medjugoriu. Miał 78 lat.

2 września – ks. prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej. Miał 66 lat.

9 września – bp Marian Duś, w latach 1986-2013 biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Miał 83 lata.

23 września – bp Edward Janiak, biskup senior diecezji kaliskiej, wcześniej biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Miał 69 lat.

21 października – ks. infułat Grzegorz Pawłowski – Jakub Hersz Griner, kapłan archidiecezji lubelskiej, wieloletni duszpasterz wspólnot języka hebrajskiego i Polonii w Izraelu, który jako dziecko został uratowany przed Zagładą. W kapłaństwie przeżył 63 lata. Miał 90 lat.


Źródło: https://www.ekai.pl/polscy-ludzie-kosciola-i-kultury-zmarli-w-ciagu-minionych-12-miesiecy-2/
Fot. Nishta Sharma / UnsplashPastores poleca