IX edycja Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych im. św. Jana Pawła II, prowadzona pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, dobiegła końca. W uroczystości wieńczącej dwa lata formacji wzięli udział Prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa, prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Józef Figiel SDS oraz wychowawcy i absolwenci.


W przemówieniu kończącym dwuletnie zajęcia dyrektor Szkoły ks. dr Krzysztof Wons SDS odwołał się do początku tej edycji, którą rozpoczynano w roku stulecia urodzin Karola Wojtyły, patrona Szkoły. „Znaczące jest to – mówił ks. Wons SDS – że Szkoła (…) znajduje się w miejscu szczególnym dla naszego Patrona. 81 lat temu około kilometra stąd (…) zamieszkał z ojcem Karol Wojtyła (…). Warunki materialne po śmierci ojca zmusiły młodego Wojtyłę, studenta polonistyki, do podjęcia pracy w Zakładach Chemicznych „Solvay” w Borku Fałęckim, 30-40 minut pieszej drogi od nas. Na początku, przez ok. rok, pracował w kamieniołomach na Zakrzówku (…) 500 m. w linii prostej od nas”.

Dwuletnia IX edycja Szkoły była szczególna, gdyż odbywała się w cieniu pandemii, co wydłużyło jej trwanie, a także zmusiło organizatorów do prowadzenia zajęć hybrydowo – na miejscu i w wersji on-line. W 2019 r. Szkołę rozpoczęło 80 uczestników (37 księży diecezjalnych oraz 43 zakonnych). Uczestniczyli w 11 sesjach pięciodniowych oraz dwóch seriach dziewięciodniowych rekolekcji lectio divina. Dyplomy odebrało 70 uczestników. Absolwenci pochodzą z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu. Brali oni udział w wykładach, zajęciach warsztatowych oraz konwersatoriach z zakresu teologii, psychologii, psychopedagogiki. Formacja miała charakter integralny, ogarniała całą osobę, we wszystkich jej wymiarach i sferach, a wszystkie wysiłki formacyjne spajała codzienna modlitwa Słowem Bożym w dynamice lectio divina. Uczestnicy korzystali systematycznie z rozmów formacyjnych oraz kierownictwa duchowego.

„Pośród wielu cennych doświadczeń tej Szkoły chciałbym wymienić trzy wartości – podsumowywał ks. Krzysztof Wons SDS – po pierwsze: doświadczenie silnych i głębokich relacji braterskich pośród bogactwa środowisk kościelnych, duchowości, charyzmatów. Po drugie: rozmiłowanie w słowie Bożym i uczenie się kultury formacji w dynamice wielowiekowej praktyki lectio divina. Po trzecie: formacja integralna, polegająca nie tylko na poznaniu narzędzi formacyjnych, ale przede wszystkich na osobistej formacji formatora; na wszystkich zajęciach kluczem do pogłębione formacji była zasad: od formacji własnej osoby do formacji innych (na tyle pomogę innym na ile pozwolę pomóc sobie).

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej na zakończenie IX edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych abp Wojciech Polak wskazał, że miniony czas formacji pozwolił jej uczestnikom „odkryć podstawowy wymiar odnowionego w Chrystusie i przez Chrystusa człowieczeństwa najpierw w samych sobie, aby jeszcze lepiej służyć wszystkim podejmującym formację”.

Abp Polak podkreślił, że nowa droga formacji prezbiterów w Polsce przypomina, iż podstawowe w każdej formacji są relacje personalne, a nie same programy i struktury formacyjne. – To przecież osoby uczą więzi, wychowują i prowadzą do Boga. Owszem, konieczne są programy i struktury, ale tylko na tyle i o tyle, gdy służą celom formacji. Wszystkie i poszczególne etapy formacji wychowują zaś do ciągłego bycia w drodze za Jezusem w postawach wiary i nawracania się, także w doświadczeniach słabości, strat, niemocy czy bezradności – mówił Prymas Polski.

Z tego też powodu – wskazał – potrzeba dynamicznego i spersonalizowanego modelu formacji. – W tym modelu potrzeba osób kompetentnych i przygotowanych, ale nade wszystko osób rozumiejących i akceptujących, a także po prostu respektujących podstawową przecież zasadę pedagogiczną: od formacji własnej do formacji innych. Zasada ta oznacza, że pierwszą waszą troską jako formatorów musi być podążanie własną drogą wiary i nawracania się – zaznaczył abp Polak.

– Dni spędzone w Centrum Formacji Duchowej, zarówno fizycznie na organizowanych zjazdach, a w tym roku z powodu pandemii również w formie on-line czy hybrydowej, miały was nie tylko do tego jakoś przekonać, ale właśnie w myśl podejmowanej tutaj dynamiki oferowanych wam spotkań, dać wam tego konkretnie doświadczyć i wprowadzić was w taką właśnie dynamikę – dodał abp Wojciech Polak.

W przeprowadzonych w krakowskim CFD dziewięciu edycjach Szkoły od 2001 do 2021 r. zajęcia formacyjne ukończyło łącznie 644 absolwentów. We wrześniu 2022 r. rozpocznie się jubileuszowa 10. edycja Szkoły Wychowawców. Inauguracja będzie miała miejsce w 25. roku działalności Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Obecnie trwa rozbudowa CFD – Domu Słowa i księża salwatorianie mają nadzieję, że zajęcia kolejnej edycji Szkoły będą prowadzone już w rozbudowanych strukturach CFD. Salwatorianie proszą o duchowe i materialne wsparcie dla dzieła.


Źródło: https://www.ekai.pl/dobiegla-konca-ix-edycja-szkoly-wychowawcow-seminariow-duchownych-diecezjalnych-i-zakonnych/
Fot. cfd.salwatorianie.plPastores poleca