Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, członka Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, doroczne zebranie rozpoczęli przedstawiciele Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej tej Komisji. To okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i modlitwy księży, którzy w swoich diecezjach są odpowiedzialni za formację kapłanów. Tematem dwudniowego spotkania są nowe zasady formacji zawarte w dokumencie „Droga formacji prezbiterów w Polsce”. Wchodzi on w życie 1 października.


– W zasadach formacji kapłańskiej jest wiele zmian, które mają charakter normatywny, a więc obowiązujący wszystkich w taki sam sposób – powiedział ks. Tomasz Trzaskawka, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej. Jak wyjaśnił dokument dotyczy wszystkich wymiarów formacji czyli ma charakter integralny: nie myślimy tylko o formacji intelektualnej czy duchowej, ale również ludzkiej, pastoralnej, wspólnotowej i misyjnej, wszystkie te elementy są dla nas istotne, myślimy nie tylko o funkcjonowaniu seminariów duchownych, ale także o duszpasterstwie powołań i o formacji stałej kapłanów, te wszystkie obszary są przedmiotem tego krajowego Ratio”.

– Mamy świadomość, że skala wyzwań jest duża, a niektóre problemy są szczególnie nabrzmiałe. Priorytetem w formacji kapłańskiej, zarówno seminaryjnej, jak i potem prezbiterów, jest relacja z Bogiem i ludźmi w Kościele, uruchomienie pewnych procesów a nie akcyjność – dodał ks. Trzaskawka.

– Formacja seminaryjna ma charakter zaczynu i fundamentu, ale ona dopiero zaczyna pewne procesy – podkreślał kapłan. Wyjaśniał, że „te procesy mają się dalej dziać i dlatego formacja stała powinna być potraktowana przez wszystkich w Kościele jako priorytet”. – Nawet jeżeli seminaria będą lepiej funkcjonować, to nie zapewnią nam tego, co mogłaby dać codzienność, zwłaszcza w życiu księży – powiedział przewodniczący.

Nowy dokument Konferencji Episkopatu Polski „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” jest adaptacją wskazań Kongregacji ds. Duchowieństwa z 2016 r. zawierających zasady dotyczące formacji kapłańskiej w Kościele powszechnym. Zawarte w nim normy i wskazania zostały przystosowane do realiów i potrzeb Kościoła w Polsce. Prace trwały pięć lat.

Sekcja Stała Formacji Kapłańskiej działa przy Komisji Duchowieństwa Episkopatu. Jej celem jest wymiana doświadczeń i wspieranie się w realizowaniu programów formacji stałej duchowieństwa w poszczególnych diecezjach, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej.

Kapłańskie spotkanie odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Izabela Tyras @JasnaGóraNews


Źródło: https://episkopat.pl/spotkanie-sekcji-stalej-formacji-kaplanskiej-komisji-duchowienstwa/


Pastores poleca