„Trzecia edycja Mszału Rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania”, to temat 56. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych, które w dniach 7-9 września odbywało się w Rzeszowie.


W ubiegłym roku minęło 50 lat od publikacji nowego Mszału Rzymskiego, mszału papieża Pawła VI. Ks. dr Sławomir Jeziorski, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, współorganizator konferencji, podkreśla, że sympozjum to podsumowanie tego jubileuszu ale również próba odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w związku z tłumaczeniem nowego mszału na język polski.

W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara wykładowcy liturgiki wysłuchali referatów związanych z tematyką konferencji. Między innymi w pierwszym dniu sympozjum, ks. dr hab. Dominik Ostrowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zaprezentował wykład „Liturgiam authenticam custodire. Zasady tłumaczenia tekstów mszalnych”, zaś ks. prof. Dr hab. Jacek Nowak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozwinął temat „Pierwsze wydania mszału w języku polskim”.

Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali referatu ks. dr Andrzeja Meggera z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Missale Romanum Editio Typica Tertia 2008 – Mszał Pawła VI czy Jana Pawła II”, a także wykładu dr Beaty Drabik z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Język przekładu tekstów liturgicznych w mszale”. Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło podjął temat „Imię biskupa w modlitwie eucharystycznej poszczególnych wersji Mszału Pawła VI”.

W drugim dniu konferencji odbyła się Msza św. w katedrze rzeszowskiej, której przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii zwrócił się do zebranych: „W sposób absolutnie wyjątkowy odpowiedzialność za piękno liturgii czują na sobie liturgiści, czyli teologowie, którzy poprzez studia, pracę, wysiłek intelektualny zgłębiali i nadal zgłębiają wiedzę, tak ważną do tego, by sprawowanie świętej liturgii było owocne i takie, jakiego chciał sam Chrystus i jakiego pragnie Kościół”. Bp Wątroba mówił również, że liturgiści „troszczą się o piękno liturgii, a także o kult świętych, właściwe przeżywanie całego roku liturgicznego”. Biskup wyraził również radość z tego spotkania i podziękował organizatorom, że w tym roku na miejsce obrad i formacji wybrano Diecezję Rzeszowską.

W sympozjum uczestniczył również bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, który jest przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej działających przy Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas trwania sympozjum wybrano nowe władze sekcji liturgistów polskich. Przewodniczącym został ks. prof. dr hab. Daniel Brzeziński (UMK – Toruń), wiceprzewodniczącym – ks. prof. dr hab. Bogusław Migut (KUL – Lublin), a obowiązki sekretarza objął ks. dr Mariusz Szypa (PWT – Wrocław).


Źródło: https://www.ekai.pl/w-rzeszowie-odbyl-sie-zjazd-liturgistow/
Fot. liturgia.episkopat.pl


Pastores poleca