Po przerwie spowodowanej pandemią w siedzibie katowickiej Kurii Metropolitalnej odbyło się spotkanie pracowników kurialnych i instytucji archidiecezjalnych. Głównym tematem była beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, która odbędzie się w sobotę 20 listopada w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.


Podczas zebrania bp Grzegorz Olszowski poinformował że przed beatyfikacją do wszystkich parafii archidiecezji trafią foldery zawierające podstawowe informacje dotyczące Sługi Bożego ks. Jana Machy. Dodatkowo, na dzień beatyfikacji, zostanie przygotowany obszerniejszy folder z biografią śląskiego kapłana, wyborem cytatów i modlitw oraz fotografii. Prace te zostały powierzone Instytutowi Gość Media.

W planach jest również nowenna przygotowująca do beatyfikacji. Na 14 listopada – na tydzień przed beatyfikacją – redakcja Gościa Niedzielnego planuje specjalny dodatek poświęcony Słudze Bożemu. Szczegóły zostaną podane niebawem. Już teraz wszystkie materiały multimedialne dotyczące życia i działalności ks. Jana Machy dostępne są na specjalnej stronie: janmacha.gosc.pl.

Podczas zebrania abp Wiktor Skworc zwrócił uwagę, aby podczas uroczystości beatyfikacyjnych w łączności z wiernymi zgromadzonymi w archikatedrze Chrystusa Króla modlili się również wierni z parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie i św. Józefa w Rudzie Śląskiej, świątyni z którymi śląski męczennik związany był za życia. Mają w tym pomóc specjalne telebimy, na których będzie można śledzić liturgię bezpośrednio z katowickiej katedry. Usytuowane one będą przy tamtejszych kościołach parafialnych, jak również przy katedrze.

Jednocześnie metropolita katowicki zaproponował, by we wszystkich parafiach archidiecezji I Niedziela Adwentu stała się dniem dziękczynienia za beatyfikację Sługi Bożego Ks. Jana Machy.

Ponadto nawiązał do zbliżającego się Synodu Biskupów. We wszystkich diecezjach świata, w tym w archidiecezji katowickiej, proces synodalny zostanie zainaugurowany 17 października. Podkreślił, że głównym zadaniem biskupa będzie wsłuchiwanie się w głos Ludu Bożego. Wyraził też radość, że dr hab. Aleksander Bańka, profesor Uniwersytetu Śląskiego, został delegatem Kościoła w Polsce na otwarcie procesu synodalnego w Rzymie.

Ks. dr hab. Roman Buchta, profesor UŚ i dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, zasygnalizował problem coraz większego braku katechetów w szkołach. Zapewnił jednak, że w co dopiero rozpoczętym roku szkolno-katechetycznym, w placówkach oświatowych leżących na terenie Archidiecezji Katowickiej, katecheza w szkole jest zabezpieczona.

Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy, śląskiego kapłana i męczennika, odbędzie się w sobotę 20 listopada w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.


Źródło: https://www.ekai.pl/trwaja-przygotowania-do-beatyfikacji-ks-jana-machy/
Fot. episkopat.pl


Pastores poleca