Z wielką radością przyjąłem decyzję Jego Świątobliwości Papieża Franciszka o mianowaniu Waszej Ekscelencji arcybiskupem metropolitą białostockim – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski do bp. Józefa Guzdka. Decyzją Ojca Świętego Franciszka, 16 lipca 2021 roku, dotychczasowy biskup polowy Wojska Polskiego został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim.


Przewodniczący Episkopatu w liście do abp. Guzdka podziękował mu też za posługę Biskupa Polowego Wojska Polskiego. „Ufam, że zdobyte doświadczenie, zaowocuje duchowym wzrostem wiernych i duchowieństwa, powierzonego pasterskiej trosce Waszej Ekscelencji Archidiecezji Białostockiej” – napisał.

Publikujemy tekst listu gratulacyjnego:

Warszawa, dnia 16 lipca 2021 roku
We wspomnienie NMP z Góry Karmel

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito Nominacie,

 Z wielką radością przyjąłem decyzję Jego Świątobliwości Papieża Franciszka o mianowaniu Waszej Ekscelencji arcybiskupem metropolitą białostockim.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć Księdzu Arcybiskupowi z tej okazji jak najserdeczniejsze życzenia.

W Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus dominus czytamy: «Biskupi zaś, ustanowieni również przez Ducha Świętego, zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz, otrzymali też oni posłannictwo, by łącznie z Biskupem Rzymskim i pod jego zwierzchnictwem nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez danego sobie Ducha Świętego stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami» (2).

Niech Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, którą dzisiaj wspominamy, prowadzi Waszą Ekscelencję w wykonywaniu misji nauczania, uświęcania i prowadzenia dla nadawania trwałości dziełu Chrystusowemu w Kościele Białostockim.

Jednocześnie chciałbym podziękować Księdzu Arcybiskupowi za posługę Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Ufam, że zdobyte doświadczenie, zaowocuje duchowym wzrostem wiernych i duchowieństwa, powierzonego pasterskiej trosce Waszej Ekscelencji Archidiecezji Białostockiej.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Józef GUZDEK
Arcybiskup Metropolita Białostocki Nominat


Źródło: https://episkopat.pl/zyczenia-przewodniczacego-episkopatu-dla-nowo-mianowanego-arcybiskupa-metropolity-bialostockiego-jozefa-guzdka/

Pastores poleca