W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w 29. rocznicę ustanowienia archidiecezji i metropolii gdańskiej, abp Tadeusz Wojda SAC kanonicznie objął archidiecezję gdańską.


Na początku uroczystości bp Zbigniew Zieliński odczytał bullę Ojca Świętego Franciszka, ustanawiającą abp. Tadeusza Wojdę metropolitą archidiecezji gdańskiej. W dokumencie Papież zaznaczył, że „wielu wiernych chrześcijan sławnego miasta Gdańska dało zarówno dawniej jak i w naszym czasie mocne świadectwo wiary, umiłowania Kościoła i obrony prawdziwej wolności i solidarności”.

Wyraził pragnienie, aby zarówno duchowieństwo, jak i lud archidiecezji przyjęli abp. Wojdę z otwartym sercem jako swojego pasterza i jednocześnie wezwał do zachowania pod jego przewodnictwem nauki Chrystusa w codziennym życiu. Zachęcił nowego metropolitę do gorliwego głoszenia Ewangelii i do obrony prawdziwie chrześcijańskiej koncepcji życia ludzkiego oraz małżeństwa na wzór św. Pawła VI i św. Jana Pawła II.

Następnie wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę południową Liturgii Godzin, podczas której abp Wojda wygłosił krótkie rozważanie. Podkreślił, że akt kanonicznego objęcia archidiecezji gdańskiej wpisuje się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zatem niezwykle ważne jest zawierzenie się Bogu na wzór Maryi w każdej sytuacji. To zawierzenie ma dokonywać się w miłości Bożej i przez miłość Bożą. Wszyscy są zaproszeni do poznawania miłości Bożej nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim sercem. Wówczas stanie się ona motorem codziennego życia.

Objęcie archidiecezji – zaznaczył arcybiskup – wiąże się z rozbudzaniem tej miłości wśród wszystkich powierzonych pasterskiej pieczy. Aby tę miłość rozbudzić, są potrzebni biskupi pomocniczy, kapłani, osoby konsekrowane, ale też wierni świeccy, dzięki którym miłość może dotknąć wszystkich. Zwrócił uwagę, że nie ma Kościoła, który nie byłby misyjny i nie ma chrześcijanina, który nie angażowałby się w przekaz tego orędzia i nie ma autentycznej wiary, która nie byłaby wiarą misyjną. Zaprosił jednocześnie wszystkich do wzięcia odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji i misję.

W uroczystości wzięli udział reprezentanci osób duchownych, życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w tym katecheci i przedstawiciele ruchów i wspólnot archidiecezji gdańskiej, a także alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego. Ingres arcybiskupa Tadeusza Wojdy do archikatedry oliwskiej odbędzie się w Niedzielę Palmową o godz. 14:30.


Źródło: https://www.ekai.pl/abp-wojda-kanonicznie-objal-archidiecezje-gdanska/
Fot. diecezja.gda.pl

Pastores poleca