Od 4 kwietnia do 7 maja na rekolekcje „Rozpal na nowo charyzmat Boży” kapłanów zaprasza Fundacja Tota Tua. Głosić będą bp Andrzej Przybylski, o. Wojciech Surówka OP i ks. Marcin Modrzyński. Patronatem honorowym rekolekcje objął prymas Wojciech Polak.


– Radość Zmartwychwstania przenika nasze serca, czyni także nas wszystkich bardziej odpowiedzialnymi za nasze życie i za nasze powołanie. Wzywa nas, by na nowo rozpalić charyzmat, który został nam dany przez włożenie rąk.

Zapraszam więc wszystkich braci kapłanów, do tego, aby w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego otworzyli swoje serca na kolejne rekolekcje oddania w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort – zachęca abp Wojciech Polak, zaznaczając, że rekolekcje będą miały mocno eucharystyczny rys: „ten czas po Zmartwychwstaniu Pana, który pozwala nam dotykać codziennie w Eucharystii prawdy o tym, że Jezus zmartwychwstał i żyje”.

Rekolekcje potrwają aż 33 dni, przeprowadzone będą w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Każdy dzień Rekolekcji składać się będzie z wprowadzenia oraz tekstów do osobistej medytacji. Rekolekcje będą dostępne na stronie www.oddanie33.pl, w zakładce: „dla kapłanów”.

Przez pierwsze 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie bp Andrzej Przybylski. Motywem przewodnim tych dni jest WYBRANIE. Medytacje na te dni pochodzić będą z Listów Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z Dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego pt: „In sinu Iesu”.

Kolejne 10 dni wprowadzenia poprowadzi o. Wojciech Surówka OP. Motywem przewodnim tych dni jest ODDANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań o. Jacka Woronieckiego OP oraz z dziennika „In Sinu Iesu”.

– To jest czas, kiedy gromadzimy się wraz z Maryją, jak uczniowie w Wieczerniku i prosimy, by Duch zstąpił na nas, aby odnowić nas, odnowić nasze serca, odnowić nasz charyzmat kapłański. 33 dni wraz z Maryją zbliżamy się do Chrystusa, aby w Jej szkole uczyć się jak być kapłanem chrystusowym, jak być Jego uczniem, jak spoczywać na sercu Pana Jezusa i jak innym dawać Chrystusa Eucharystycznego – mówi o. Surówka. 

Przez ostatnie 10 dni będzie można wysłuchać wprowadzeń ks. Marcina Modrzyńskiego. Jako motyw przewodnim zaplanowano POSŁANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań papieża Benedykta XVI oraz dziennika „In Sinu Iesu”. – Niech to będzie czas naszej tęsknoty za ogniem, który Bóg włożył w nasze serca. Z całą świadomością naszej kapłańskiej kondycji, słabości i kruchości, aby to był czas odkrycia skarbu, ognia, który jest w nas, który Bóg w nas złożył i odkrycia jedności z Nim – mówi ks. Modrzyński.

Ostatnie trzy dni rekolekcji zawierać będą podsumowanie całego czasu. Rekolekcje zakończą się 7 maja, we wspomnienie Maryi, Matki Łaski Bożej. Uczestnicy dokonają tego dnia osobistego zawierzenia całego swojego życia i posługi Niepokalanej.

Medytacje dostępne będą zarówno w formie elektronicznej jako tekst oraz w formie audiowizualnej.

– Zazwyczaj księża nie mają czasu na rekolekcje w Wielkim Poście, jednak jeśli spojrzymy na dynamikę wydarzeń paschalnych, to zobaczymy, że Jezus nie tylko przygotowywał swoich uczniów przed Paschą, ale i po tym wydarzeniu. Okres od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego jest szczególnym czasem formowania uczniów i przygotowania ich na przyjęcie darów Ducha Świętego – wskazuje o. Surówka. Dodaje, że celem jest nie tylko osobista świętość kapłana oraz rozbudzenie danych mu charyzmatów, ale również odnowienie eucharystyczne całych parafii.

Patronat honorowy nad rekolekcjami objął J.E. Ks. Abp Wojciech Polak – przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa.


Źródło: https://www.ekai.pl/33-dniowe-rekolekcje-dla-kaplanow-w-formule-online/
Fot. Luis Ángel Espinosa / Cathopic

Pastores poleca