Z moich rozmów z osobami świeckimi, w tym także ze studentami, wynika, że zainteresowanie Pismem Świętym jest coraz większe – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk. W rozmowie z KAI kierownik Katedry Biblijnej na KUL i przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II przybliżył ideę Niedzieli Słowa Bożego, która w tym roku przypada 24 stycznia.


Anna Rasińska (KAI): Rok temu Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Jaki jest cel tego wyjątkowego dnia?

Ks. prof. Henryk Witczyk: Pierwszym celem, na który zwraca uwagę papież Franciszek, jest zaprzyjaźnianie się z Pismem Świętym, uobecniającym dla nas zmartwychwstałego Chrystusa.

Drugi cel, który przywołuje Ojciec Święty to odkrywanie obecności Bożej pośród nas. Papież przywołuje moment przemienienia Pańskiego (por. Mt 17,1-8 i par), podczas którego wobec apostołów Chrystus ukazał swoje boskie oblicze. Ojciec Święty mówi, że kiedy chrześcijanin w głębszy sposób rozważa Pismo Święte, z tekstu wyłania się sens duchowy, chwała Boża, Jego obecność. Ta rzeczywistość ogarnia czytelnika.

Trzeci cel to jak największe zaangażowanie się człowieka, a zwłaszcza chrześcijanina w historię zbawienia, czyli nasze zbawienie. Pismo Święte robi nam rachunek sumienia, prześwietla umysł i duszę, nas nawraca, pokazuje drogę, którą trzeba kroczyć, pomaga czynić dobro, niesie czytelnikowi łaskę Bożą i pokazuje wspaniałą metę drogi do zbawienia – wspólnotę życia i radości z Bogiem, zmartwychwstałym Chrystusem i Kościołem zbawionych (Niebo).

Papież Franciszek podkreśla często, że Słowo Boże powinno nam towarzyszyć w codziennej modlitwie. Oprócz tradycyjnego pacierza, warto sięgnąć po fragment Biblii, który się rozważa, nam nim medytuje, kontempluje wydarzenia zbawcze, i tak tę samą codzienną modlitwę pogłębia i ubogaca.

Kościół zachęca do odmawiania Brewiarza, zwanego też Liturgią Godzin. Oczywiście włączenie się w nią wszystkich wiernych jest trudne. Jednak modlitwa ta może stać się coraz bardziej popularna dzięki mediom – jest odmawiana np. w diecezjalnych rozgłośniach radiowych, są też specjalne aplikacje na telefon z modlitwą brewiarzową na dany dzień.

KAI: Jak można celebrować Niedzielę Słowa Bożego?

– Ojciec Święty apeluje przede wszystkim do proboszczów, by w tę niedzielę uroczyście wprowadzać w posługę ministrantów-lektorów, osoby dorosłe odpowiedzialne za czytanie Słowa Bożego czy komentarzy przed czytaniami.

Można też zwrócić większą uwagę na przygotowanie komentarzy do czytań Pisma Świętego, które tłumaczą np. tło historyczne czytanego fragmentu. Dzięki temu fragment ze ST-u czy z Ewangelii jest dużo bardziej zrozumiały dla odbiorców. Takich komentarzy domagają się wręcz fragmenty z Dziejów czy Listów apostolskich.

Papież Franciszek prosi też o intronizację księgi Pisma Świętego, czyli jej uroczyste wniesienie, na początku Mszy świętej do ołtarza. To nie jest tylko dodatkowy akt, to bardzo ważny ryt. Ma on na celu zakorzenienie w świadomości wszystkich wiernych prawdy, o tym, że ta Księga jest najwyższym źródłem naszego życia i wiary chrześcijańskiej. Z niej jak ze źródła wypływają wszystkie sakramenty, z Eucharystią na czele! To księga, w której jak w tabernakulum, zawarta jest obecność Chrystusa, Jego łaska Boża, a także aktywna obecność Ducha Świętego.

Warto by duży, może nawet ozdobny egzemplarz Pisma Świętego znalazł się na stałe w honorowym miejscu w naszych domach, by był taką otwartą księgą, przy której można zapalić świecę i w każdej chwili się pomodlić. To miejsce, ta czytana Księga będzie naszym domowym Namiotem spotkania z Chrystusem – ze Słowem odwiecznym (por. J 1,1-2.14-17), z Mądrością Bożą,

KAI: Czy dostrzega Ksiądz postęp w znajomości Biblii przez wiernych?

– Z moich rozmów z osobami świeckimi, w tym także ze studentami, wynika, że zainteresowanie Pismem Świętym jest coraz większe. Bardzo dużo dobrego robią wszystkie materiały w postaci Lectio Divina, czy krótkich rozważań zamieszczanych na stronach internetowych przez portale katolickie.

Ta pozytywna zmiana jest widoczna. Może trzeba zwrócić większą uwagę na to, by Słowo Boże faktycznie kształtowało nasze myślenie. Także w sferze zawodowej, zaangażowaniu społecznym, obecności w życiu publicznym, by służyło odważnemu dawaniu świadectwa wiary.

Obserwuję też rosnące zainteresowanie kursami formacji biblijnej, takimi jak np. kręgi biblijne organizowane w wielu parafiach, czy weekendowe studia biblijne prowadzone przez biblistów – moderatorów Dzieła Biblijnego dla osób pragnących angażować się w apostolat biblijny w parafii. Widać, że ta praca organiczna powoli przynosi efekty. Można spotkać coraz więcej młodych, którzy kierują się Ewangelią jako najwyższym autorytetem.

KAI: Dzieło Biblijne w Polsce już od kilkunastu lat przygotowuje również Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Czy wiadomo już jak te wydarzenia będą wyglądały w tym roku?

– Narodowe Czytanie Pisma Świętego w tym roku obchodzone będzie 25 kwietnia i rozpocznie Tydzień Biblijny. Z tej okazji zaprosiliśmy do Polski szczególnego gościa, jest nim kard. Luis Antonio Tagle – w nawiązaniu do 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II – na spotkanie z moderatorami Dzieła Biblijnego w dniu 23 kwietnia zaprezentowany zostanie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej “Czym jest człowiek (Ps 8,5)”. Najważniejsze tematy przedłożą: abp Stanisław Gądecki, kard. Kazimierz Nycz i kard. Luis Antonio Tagle. Przygotowujemy też kampanię medialną, a także uroczyste celebracje Eucharystii z rytem wspólnego czytania Ewangelii wg św. Marka.

***

Niedziela Słowa Bożego w tym roku będzie obchodzona po raz drugi. Święto ustanowiono motu proprio papieża Franciszka Aperuit illis i wyznaczone na III niedzielę okresu zwykłego. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.


Źródło: https://ekai.pl/ks-prof-witczyk-zainteresowanie-pismem-swietym-jest-coraz-wieksze/
Fot. BP KEP

Pastores poleca