W porównaniu z badaniem sprzed miesiąca poprawił się społeczny odbiór działalności Kościoła katolickiego. Dobrze jest on oceniany przez 46% Polaków, źle przez 42%, w grudniu było to odpowiednio 41 i 47% – wynika z najnowszego sondażu CBOS na temat oceny działania różnych instytucji w Polsce.


W raporcie z 17 grudnia ub. roku CBOS informował, że opinie o działalności Kościoła katolickiego były najgorsze od 1993 roku, kiedy to po raz ostatni zarejestrowano wyraźną przewagę negatywnych ocen funkcjonowania tej instytucji nad pozytywnymi.

Pod koniec 2020 r. działalność Kościoła katolickiego dobrze oceniało dwie piąte Polaków (41%), natomiast niemal połowa (47%) wypowiadała się o niej z dezaprobatą.

W ciągu miesiąca, co pokazuje pierwsze badanie w 2021 r., poprawił się jednak społeczny odbiór działalności Kościoła katolickiego. Obecnie dobrze ocenia ją niemal połowa Polaków (46%, od grudnia wzrost o 5 punktów procentowych), natomiast ponad dwie piąte (42%, spadek o 5 punktów) wypowiada się o niej negatywnie.

Poza osobami zaangażowanymi w praktyki religijne, pozytywnymi ocenami Kościoła katolickiego wyróżniają się najbardziej zwolennicy PiS, ankietowani deklarujący prawicowe poglądy, osoby mające wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, najstarsi respondenci oraz mieszkańcy wsi.

Negatywne opinie o działalności tej instytucji najczęściej deklarują potencjalni wyborcy Lewicy, KO i Polski 2050, osoby niepraktykujące religijnie (lub praktykujące sporadycznie), badani identyfikujący się z lewicą, mieszkańcy dużych i – szczególnie – największych miast, najlepiej wykształceni oraz ankietowani mający od 25 do 44 lat.

W badaniu instytucji uwzględniono także ocenę działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego i policji.

Sejm i Senat dobrze ocenia 24 i 29% respondentów, a źle – odpowiednio 61 i 48%. Pozytywnie o pracy prezydenta Andrzeja Dudy mówi 43% Polaków, a negatywnie 47%.

Pozytywnie o działalności Trybunału Konstytucyjnego wypowiada się 25% badanych, a co drugi ma o niej złą opinię. Lepiej niż przed miesiącem postrzegana jest praca policji, którą obecnie chwali niemal dwie trzecie Polaków (63%, od grudnia 2020 wzrost o 5 punktów procentowych), a krytykuje 27% (spadek o 2 punkty).

Badanie przeprowadzono w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 r. na próbie liczącej 1150 osób – pełnoletnich mieszkańców Polski.


Źródło: https://ekai.pl/poprawia-sie-spoleczna-ocena-dzialalnosci-kosciola/
Fot. Ric Perezmont / Cathopic

Pastores poleca