– Tegoroczne rekolekcje pomagają biskupom w rozeznaniu potrzeb świata, który nas otacza, a także swego własnego stanu duchowego, tak aby podjąć słuszne postanowienia na przyszłość – podkreślił kard. Stanisław Dziwisz w rozmowie z KAI na temat odbywających się właśnie rekolekcji polskiego Episkopatu. Rekolekcje noszą tytuł: „Z Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim – stawanie przed Bogiem i Jego Dworem”, i po raz pierwszy w historii – ze względu na pandemię – odbywają się w formie on-line.


– Te rekolekcje spełniają założenia w sferze duchowej – podkreśla kard. Dziwisz – dzięki wybitnemu rekolekcjoniście, którym w tym roku jest jezuita o. prof. Dariusz Kowalczyk, wykładowca i były dziekan Wydziału Teologicznego rzymskiego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

Kardynał zaznacza, że wybór przez rekolekcjonistę szczególnych świadków Chrystusowej Ewangelii, jakimi byli św. Jan Paweł II i sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, „pomaga biskupom mocniej wejść w zadania pasterzy w obecnych, wyjątkowo trudnych czasach”. Dodaje, że rekolekcje te pomagają ich uczestnikom „w przeżyciu osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, Najwyższym Pasterzem, tak aby czerpać z tego siłę do wypełniania swych zadań jako biskupów, tych do których zobowiązali się w chwili konsekracji”. Zdaniem metropolity krakowskiego seniora – w chwili obecnej Kościołowi w Polsce jak i każdemu z biskupów – „potrzebne jest pogłębione rozeznanie w duchu Ćwiczeń św. Ignacego Loyoli, a chodzi tu właściwe rozeznanie potrzeb otaczającego świata jak i swego własnego stanu duchowego, tak, aby odpowiedzialne móc podjąć słuszne postanowienia”.

– Trzeba się modlić o światło Ducha Świętego – którego wszyscy jako biskupi tak bardzo potrzebujemy i o to w tych dniach usilnie się modlimy – dodaje.

Kardynał pytany, co go najbardziej uderzyło w trakcie tych rekolekcji, odpowiada, że jest to „silne i jednoznaczne wezwanie do modlitwy o przebaczenie, o przebaczenie, które jest drogą do pojednania” . Podkreśla, że proces przebaczenia i pojednania dziś jest nadzwyczaj potrzebny, wręcz niezbędny w naszej ojczyźnie.

– Każda konferencja zawiera ciekawe, ważne i pogłębione tematy. Uważam, że są to rekolekcje bardzo udane, i z pewnością poprzez modlitwę przyczynią się do pogłębienia życia religijnego na poziomie Episkopatu a w ślad za tym w Kościele polskim – wyjaśnia.

Podkreśla, że trakcie tych liku dni skupienia, wytworzyła się wspólnota biskupów, modlących się także równolegle w swoich środowiskach. Ma nadzieję, że do tej modlitwy pasterzy przyłączą się pozostali wierni i – dowiadując się o tych rekolekcjach poprzez media – modląc się we wspólnocie Ludu Bożego. „Powstanie w ten sposób w Polsce wielka modlitwa, obejmująca wszystkie diecezje” – konstatuje kard. Dziwisz.

Rekolekcje polskiego Episkopatu trwają od 16 do 19 listopada br. W ich ramach biskupi, w swoich domach wysłuchają ośmiu wideo-konferencji, prowadzić tez będą medytacje i uczestniczyć w Eucharystii. Rekolekcje biskupów po raz pierwszy odbyły się na Jasnej Górze w 1946 roku. Zwyczaj regularnie odbywających się dorocznych rekolekcji wprowadził na stałe do kalendarze Episkopatu Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński w roku 1950. W tym roku, ze względu na pandemię, odbywają się one w trybie on-line.


Źródło: https://ekai.pl/kard-dziwisz-jako-biskupi-modlimy-sie-o-swiatlo-ducha-sw-w-trakcie-rekolekcji/
Fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Pastores poleca