Dwadzieścia siedem lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II ma przełomowe znaczenie dla Kościoła i świata – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji „Kościół św. Jana Pawła II – Niepodległość ducha”, zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się 9 października 2020 roku.


Część otwierającą konferencję rozpoczął prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, który odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. Pan premier napisał, że „Jan Paweł II stał się symbolem polskiej idei solidarności, w centrum której leżała obrona godności każdego człowieka”. Dodał, iż warto pogłębiać papieskie rozumienie świata i każdego człowieka.

Prof. Gliński dodał od siebie, że dla narodu polskiego dziedzictwo Jana Pawła II jest dziedzictwem podstawowym. „Celem i głównym zadaniem jest realizacja wartości, które w dziedzictwie Jana Pawła II są zamknięte” – podkreślił.

Abp Stanisław Budzik zauważył na wstępie, iż „papież przypominał, że człowiek jest drogą Kościoła, apelował o wyobraźnię miłosierdzia. Kościół w nauczaniu Jana Pawła II to Kościół wielki, powszechny, uniwersalny”.

W drugiej części konferencji swoje referaty odczytali kard. Stanisław Dziwisz, abp Grzegorz Ryś, abp Stanisław Budzik, abp Stanisław Gądecki i o. Maciej Zięba.

Kard. Stanisław Dziwisz w swoim referacie pt. „Wizja Kościoła Jana Pawła II” przytoczył słowa papieża Benedykta XVI, który nazwał św. Jana Pawła II „wyzwalającym odnowicielem Kościoła”, gdyż „budził nowy zachwyt Chrystusem i Jego Kościołem”.

„Prezentując wizję Kościoła Jana Pawła II, należy pamiętać o jego osobistej roli świadka Chrystusa i Kościoła. Trzeba jednak podkreślać, iż jego wizja wypływa z nauczania Soboru Watykańskiego II. To magisterium sam współtworzył jako jeden z Ojców Soboru, a następnie interpretował i realizował zarówno w okresie przedpapieskim, jak i podczas swojego pontyfikatu” – powiedział kard. Dziwisz.

Z kolei abp Grzegorz Ryś przedstawił refleksję pt. „Nowa ewangelizacja sposobem obecności w wolnym świecie”. Podkreślił, że istnieje 1030 wypowiedzi Jana Pawła II o nowej ewangelizacji. „Wolność potrzebuje ewangelizacji, bo bez niej staje się problematyczna, niedokończona, niepełna” – powiedział abp Ryś odnosząc się do słów papieża Polaka.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w swoim referacie pt. „Jan Paweł II patronem Europy i doktorem Kościoła – dlaczego?” przedstawił powody, dla których papież Polak powinien otrzymać oba tytuły.  „Istotnie, dwadzieścia siedem lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II ma przełomowe znaczenie dla Kościoła i świata, tak w kontekście jego nauczania, jak i w kontekście oddziaływania społecznego” – powiedział abp Gądecki.

Abp Budzik w swoim wystąpieniu pt. „Kościół w dialogu” zauważył, że Jan Paweł II przekraczał kolejne granice państw, systemów ekonomicznych, politycznych, szerokie granice kultury. Przywołując słowa Jana Pawła II, podkreślił, że „w dialogu trzeba jasno mówić kim ja jestem, kim chcę być, kim chcę pozostać”.

Z kolei o. Maciej Zięba w refleksji pt. „Kościół ortodoksyjny i otwarty” przytoczył wypowiedzi św. Jana Pawła II nt. dialogu i poszanowania każdego. „Kościół proponuje, niczego nie narzuca” – podkreślił o. Zięba.

W trzeciej części konferencji głos zabrali: dr hab. Paweł Kowal „Kościół sumieniem demokracji”, dr Andrzej Grajewski „Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny – kamienie milowe polskiej drogi do niepodległości”, prof. Stanisław Krajewski „Dialogi międzyreligijne”, Krzysztof Zanussi „Kościół i wolność kultury”, s. Jolanta Olech „Geniusz kobiecy”.

Po wystąpieniach prelegentów odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży „Niepodległość ducha – warsztaty społecznej odpowiedzialności i aktywności”.

BP KEP


Źródło: https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-27-lat-pontyfikatu-jana-pawla-ii-ma-przelomowe-znaczenie-dla-kosciola-i-swiata/

Pastores poleca