Wprowadzona po raz pierwszy formuła pracy w grupach nad wyzwaniami duszpasterskimi Kościoła w Polsce będzie kontynuowana na kolejnym zebraniu plenarnym – poinformowano podczas konferencji prasowej po zakończeniu 387. zebrania plenarnego Episkopatu Polski w Łodzi i Pabianicach. Biskupi w pięciu grupach omawiali kwestie dotyczące strategii wobec pandemii, relacji Kościoła wobec polityki, sprawy kultury, duszpasterstwa parafialnego i komunikacji medialnej Kościoła w Polsce.


Sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński powiedział, że ten model pracy został wdrożony po raz pierwszy i został dobrze przyjęty przez jego uczestników. Zwykle na zebraniu plenarnym jest bowiem zbyt wiele zagadnień, aby wszyscy mogli zabrać głos. Stąd podczas pracy w grupach można było podjąć wiele tematów równocześnie. Dyskusję moderowali eksperci bardziej obeznani z daną tematyką, a następnie biskupi zreferowali przebieg danego spotkania i zgłaszanych nań postulatów na przyszłość na forum całego Episkopatu.

Bp Miziński podkreślił, że oprócz pogłębiania danego tematu zwłaszcza grupa poświęcona duszpasterstwu parafialnemu zastanawiała się, jak konkretnie wcielić w życie zgłoszone postulaty duszpasterskie.

Bp Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, który uczestniczył w pracy grupy zajmującej się strategią pracy w czasie i po pandemii, poinformował, że że głosów było bardzo dużo. – Przede wszystkim biskupi zauważyli, że wspólnota ludzi wierzących nie jest odrębną wobec reszty społeczeństwa, ale że dotykają ją takie same problemy. Także bowiem kościoły musiały ograniczyć swoją działalność, może nie na długo, ale w szczególnym dla wiernych okresie przygotowania do świąt Wielkanocy – mówił bp Marczak.

Dodał, że zewnętrzne ograniczenia sanitarne wywołały trudności w sprawowaniu sakramentów, ale jednocześnie pojawiły się możliwości organizowania transmisji internetowych. Odczuwalny był natomiast brak wspólnoty z innymi ludźmi: parafialnej, sąsiedzkiej, uczelnianej. – Wielu ludzi odkryło właśnie wtedy, że Kościół jest wspólnotą – podkreślił bp Marczak. Jego zdaniem, ten problem jest jednocześnie wnioskiem na dalszy czas pandemii: aby odkrywać wspólnotowy charakter Kościoła w wielu wymiarach: międzygeneracyjnym, charytatywnym i w zakresie dostępu do Eucharystii.

Bp Michał Janocha, przewodniczący Rady KEP ds. Kultury przedstawił kwestie związane z kondycją Kościoła wobec przemian kulturowych. Grupa biskupów zastanawiała się m.in. nad tym, jak Kościół powinien reagować na współczesną komercjalizację i infantylizację kultury przedstawianej często jako produkt marketingowy.

Bp Szymon Stułkowski zrelacjonował prace grupy dotyczącej tematu duszpasterstwa parafialnego. Kościół broni tej podstawowej jednostki, jaką jest parafia. Mimo, że dziś wielu mogłoby się zastanawiać, czy jest jeszcze potrzebna, skoro w dowolnej chwili można uczestniczyć w liturgii z dowolnego kościoła przez internet. Kościół jednak broni parafii – dodał – bo jest ona swego rodzaju ewangelizacyjnym projektem, opierającym się m.in. na żywym uczestnictwie w celebracjach i tworzeniu wspólnoty wzajemnie wzbogacających się w swej wierze i wspierających się w innych wymiarach ludzi. Wyjaśnił, że w parafiach potrzebna jest większa współodpowiedzialność wiernych za jej życie i działalność.

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ opowiedział o pracy grupy dotyczącej Kościoła w komunikowaniu społecznym. Tematem było tworzenie takiej strategii medialnej, która będzie prowadzić do komunikacji zrozumiałej, zwięzłej, interesującej dla młodego pokolenia, wiarygodnej, ale i szeroko informującej o wielu dobrych rzeczach, które często po cichu codziennie wykonują ludzie Kościoła. Podkreślił, że media powinny być w służbie Kościoła narzędziem tworzenia dobra, a nie instrumentem dzielenia.

Bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP mówił o pracy grupy zajmującej się obecnością Kościoła w przestrzeni społeczno-politycznej. W dyskusji skoncentrowano się na poszukiwaniu miejsca Kościoła wobec pluralizmu i relatywizmu. – Biskupi postulowali, że dziś jako Kościół powinniśmy głosić orędzie Jezusa Chrystusa w sposób jak najbardziej jasny i otwarty. Bo o ile świat żyje w relatywizmie, to my dla wierzących mamy orędzie Chrystusa. Gdzieś głęboko w sercu człowieka jest bowiem pragnienie prawdy. – Jakkolwiek Kościół zawsze się reformuje, to zawsze też powinien zachować wierność Ewangelii, i ta wierność powinna tym bardziej wybrzmiewać wobec tej wielości ideologii obecnych dokoła nas – dodał bp Osial. Biskupi apelowali też o to, aby w wymiarze społeczno-kulturowym jednoczyć środowiska polityczne działające w Polsce – w tym zwłaszcza parlamentarzystów – wokół chrześcijańskich wartości, jakie łączą polski naród.

Obrady biskupów odbywały się w Łodzi i Pabianicach ze względu na jubileusz 100-lecia archidiecezji łódzkiej, który formalnie rozpocznie się 12 grudnia br. i potrwa do 11 grudnia przyszłego roku. Mszy św. z udziałem episkopatu Polski przewodniczył z tej okazji pierwszego dnia obrad wieczorem nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a dzień wcześniej w 16 kościołach stacyjnych zbliżającego się jubileuszu Msze św. celebrowali biskupi z całej Polski.

– Diecezja łódzka jest i stara, i nowa. Została erygowana bullą papieża Benedykta XV, ale przecież chrześcijaństwo nie przyszło tu sto lat temu. Mamy w diecezji wiele miejsc, które swój rodowód wywodzą jeszcze ze średniowiecza. Tysiącletnią historię mają Pabianice – wspomniał po zakończeniu obrad w tym mieście metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, dodając, że związki z miastem i tutejszym kościołem pw. św. Mateusza związane były losy rodziny św. Maksymiliana Marii Kolbego.

A mówiąc o znaczeniu jubileuszu 100-lecia diecezji łódzkiej podkreślił, że “nadchodzi szczególny czas, który będzie dla nas czasem łaski, ewangelizacji, wyjścia ku dobru i miłosierdziu. Miłosierdzie jest wartością, która jest w szczególny sposób zadana Kościołowi łódzkiemu”.


Źródło: https://ekai.pl/biskupi-beda-kontynuowac-nowa-formule-pracy/
Fot. BP KEP

Pastores poleca