Praca w grupach była główną częścią pierwszego dnia obrad biskupów, którzy zebrali się 5 i 6 października w Łodzi i Pabianicach. Głównym tematem pierwszego dnia były wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce.


W poniedziałek, 5 października biskupi obradowali w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Łódzkiej.  Nowością była praca w pięciu grupach tematycznych. Pierwsza z nich zajęła się strategią w czasie i po pandemii. W tematykę wprowadził biskupów ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Katowicach, jednocześnie sekretarz Komisji Duszpasterskiej KEP. Druga grupa pod przewodnictwem ks. dr. hab. Jerzego Szymika z archidiecezji katowickiej omówiła temat: „Kościół w Polsce wobec przemian kulturowych”. Trzecia zaś podjęła zagadnienie obecności Kościoła w strefie społeczno-politycznej. W tematykę tę wprowadził i poprowadził dyskusję ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz. Kolejna grupa tematyczna poświęciła czas na komunikację Kościoła. Jej moderatorem był  rzecznik Episkopatu ks. dr Leszek Gęsiak. Temat rozmów piątej grupy brzmiał natomiast „Duszpasterstwo parafialne w kontekście przemian”. Jej moderatorem był ks. dr Wiesław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej.

Oprócz pracy w grupach biskupi dokonali też tradycyjnie wyborów do gremiów Konferencji Episkopatu Polski i z nią związanych.

Biskupi przygotowali tekst listu z podziękowaniem Ojcu Świętemu Franciszkowi za nową encyklikę „Fratelli tutti”, której polska prezentacja z udziałem biskupów odbyła się tuż przed rozpoczęciem obrad.

Pierwszy dzień obrad zakończyła Msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio w archikatedrze łódzkiej.

W drugim dniu obrad, we wtorek, 6 października biskupi zajmą się m.in. sprawami związanymi z dokumentem dotyczącym formacji kapłańskiej. Omówią też kwestie, którymi zajmuje się Rada ds. Rodziny i Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Obrady zakończą się po południu. Po zebraniu zostanie wydany komunikat. Zaplanowano również konferencję prasową.

BP KEP


Źródło: https://episkopat.pl/podsumowanie-pierwszego-dnia-obrad-biskupow/

Pastores poleca