W poniedziałek, 5 października, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. nowy skład Rady Naukowej oraz zatwierdzono kandydatury na Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.


BP KEP

Publikujemy listę decyzji podjętych podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski:

1. Przewodniczący Komisji Charytatywnej

bp Wiesław SZLACHETKA – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

2. Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy

bp Romuald KAMIŃSKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

3. Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego

bp Henryk WEJMAN – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

4. Komisja Nadzorcza Caritas Polska

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Caritas Polska, Komisję Nadzorczą powołuje Konferencja Episkopatu Polski. Jej Przewodniczącym z urzędu jest każdorazowy Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP (§ 17 ust. 2 Statutu).
bp Jerzy MAZUR SVD (Członek) – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję
bp Stefan REGMUNT (Członek) – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

5. Skład Komisji Wychowania Katolickiego

Na wniosek bp. Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego, Konferencja Episkopatu Polski zatwierdza skład tejże Komisji.

Członkowie:
abp Marek JĘDRASZEWSKI
bp Damian BRYL
bp Marek MENDYK
bp Andrzej PRZYBYLSKI
bp Marek SOLARCZYK
bp Grzegorz SUCHODOLSKI

Konsultorzy:

prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI (diecezja łomżyńska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr Tomasz KOPICZKO (diecezja ełcka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr Marek KORGUL (diecezja świdnicka, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. prof. dr hab. Zbigniew MAREK SJ (jezuita, Akademia Ignatianum w Krakowie)
ks. dr Radosław MAZUR (diecezja koszalińsko-kołobrzeska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego)
ks. prof. dr hab. Tadeusz PANUŚ (archidiecezja krakowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr Marek STUDENSKI (diecezja bielsko-żywiecka)
ks. prof. dr hab. Jan SZPET (archidiecezja poznańska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK (diecezja warszawsko-praska, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Marian ZAJĄC (diecezja tarnowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Anna ZELLMA (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie)

6. Skład Rady Naukowej

Na wniosek abp. Marka Jędraszewskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej, Konferencja Episkopatu Polski zatwierdza skład tejże Rady.

Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
bp Jan KOPIEC
bp Andrzej SIEMIENIEWSKI
bp Henryk WEJMAN

Konsultorzy:
ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA – sekretarz (archidiecezja warszawska, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie)
ks. dr hab. Maciej BAŁA, prof. UKSW (archidiecezja gdańska, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
o. dr hab. Dariusz BOREK OCarm, prof. UKSW (karmelita, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)ks. prof. dr hab. Józef BREMER SJ (jezuita, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie)
ks. dr hab. Grzegorz CHOJNACKI (diecezja zielonogórsko-gorzowska, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego)
ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ (archidiecezja gdańska, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Ryszard CZEKALSKI (diecezja płocka, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Michał DROŻDŻ, prof. UPJPII (diecezja tarnowska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
ks. dr hab. Jan DZIEDZIC, prof. UPJPII (archidiecezja krakowska, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
dr hab. Andrzej HERBET, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
ks. dr hab. Jarosław JAGIEŁŁO, prof. UPJPII (diecezja kielecka, Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
ks. prof. dr hab. Mirosław KALINOWSKI (archidiecezja warmińska, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
ks. prof. dr hab. Przemysław KANTYKA (diecezja kielecka, Dziekan Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
ks. dr hab. Jacek KEMPA, prof. UŚ (archidiecezja katowicka, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
ks. dr hab. Marek KLUZ, prof. UPJPII (diecezja tarnowska, Dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
dr hab. Marek LECHNIAK, prof. KUL (Dziekan Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
ks. dr hab. Andrzej NAJDA, prof. UKSW (diecezja łomżyńska, Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Mateusz Rafał POTOCZNY (diecezja opolska, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego)
ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK (diecezja warszawsko-praska, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Robert TYRAŁA, prof. UPJPII (archidiecezja krakowska, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
ks. prof. dr hab. Jacek URBAN (archidiecezja krakowska, Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
prof. dr hab. Włodzimierz WOŁYNIEC (archidiecezja wrocławska, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu)
ks. dr hab. Paweł WYGRALAK, prof. UAM (archidiecezja poznańska, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI (diecezja elbląska, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

7. Skład Rady ds. Apostolstwa Świeckich

Na wniosek bp. Adriana Galbasa SAC, Przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, Konferencja Episkopatu Polski zatwierdza nowych członków, poszerzając skład tejże Rady.

dr hab. Aleksander BAŃKA (Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie)
ks. Waldemar BORZYSZKOWSKI SJ (jezuita, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie)
Katarzyna KOLSKA (dziennikarka związana z miesięcznikiem „W drodze”)
ks. prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ (archidiecezja warszawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w dziedzinie nauk społecznych)
Judyta SYREK (dziennikarka związana z portalem stacja7.pl)
Wojciech WYSZYŃSKI (prawnik, przedsiębiorca, laureat Master of Business Administration w Akademii Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie)

8. Członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa

Na wniosek bp. Andrzeja Przybylskiego, Delegata KEP ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, popartej przez abp. Grzegorza Rysia, Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, członkiem tejże Rady miałby być Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.
ks. Artur POTRAPELUK (archidiecezja lubelska) – zatwierdzenie

9. Duszpasterz Krajowy Pracowników Elektryki, Elektroniki i Energetyki

Sławomir ZYGA – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

10. Duszpasterz Krajowy Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”

Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 1 Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”, Konferencja Episkopatu Polski powołuje Duszpasterza Krajowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Wniosek ten w imieniu Zarządu złożył Przewodniczący Zarządu Krajowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”, Dawid Ziemiński, 29 września 2020 r.

Sławomir ZYGA – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

11. Dyrektor MIVA Polska

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Statutu MIVA Polska, Konferencja Episkopatu Polski powołuje Dyrektora na wniosek Przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji. Wniosek ten złożył bp Jerzy Mazur SVD 17 września 2020 roku.

Jerzy KRAŚNICKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

12. Kandydat na Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych

Tomasz Atłas – koniec 2. kadencji. Zgodnie z art. 58 Statutu Papieskich Dzieł Misyjnych nie może dłużej pełnić tej funkcji. Zgodnie z art. 58 Statutu Papieskich Dzieł Misyjnych oraz n. 7 Instrukcji Kongregacji Ewangelizacji Narodów o współpracy misyjnej „Cooperatio missionalis”, nominacja dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych należy do kardynała prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów, po wcześniejszym zaproponowaniu przez Konferencję Episkopatu Polski listy trzech kandydatów. Na wniosek bp. Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji ds. Misji, kandydatami na Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych na 1. pięcioletnią kadencję są:

· ks. dr Maciej BĘDZIŃSKI (diecezja radomska, Sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła)
· ks. dr hab. Franciszek JABŁOŃSKI (archidiecezja gnieźnieńska, Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych)
· ks. mgr Stanisław WOJDAK (diecezja tarnowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Misyjnego Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej)

13. Rada Programowa Radia Maryja

Konferencja Episkopatu Polski powołuje Współprzewodniczącego oraz trzech Członków Rady Programowej Radia Maryja. Drugi Współprzewodniczący wraz z trzema Członkami są wybierani przez Ojców Redemptorystów.

Krzysztof KONECKI (Współprzewodniczący), ks. Daniel BRZEZIŃSKI (Członek), ks. Rafał DETTLAFF (Członek), ks. Tomasz DUTKIEWICZ (Członek) – powołanie na kolejne pięcioletnie kadencje


Źródło: https://episkopat.pl/wybory-387-zebrania-plenarnego-kep/

Pastores poleca