„Władza jest służbą i jako taka powinna być sprawowana, dla dobra wszystkich i dla szerzenia Ewangelii.” – Te słowa Papież wypowiedział wczoraj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązał w nim do niedzielnej Ewangelii przedstawiającej przypowieść o przewrotnych dzierżawcach winnicy, którzy odrzucają, a czasami wręcz zabijają wysłanników boskiego Gospodarza. Nie oszczędzają nawet jego syna.


Ojciec Święty zwrócił uwagę, że sługami posłanymi do ludu są prorocy, a syn uosabia samego Jezusa. Adresaci tego opowiadania potrafią właściwie ocenić postawę rolników oraz możliwą reakcję gospodarza na ich zachowanie. Nie są jednak w stanie odnaleźć siebie w tej historii.

„Poprzez tę bardzo surową przypowieść Jezus stawia swoich rozmówców w obliczu ich odpowiedzialności i czyni to z niezwykłą jasnością. Ale nie myślmy, że to napomnienie dotyczy jedynie tych, którzy odrzucili Jezusa w tamtym okresie – podkreślił Papież. Dotyczy ono wszystkich czasów, także i naszych. Również dziś Bóg czeka na plony swojej winnicy od tych, których posłał, aby w niej pracowali. My wszyscy.“

Ojciec Święty zauważył, że w każdym czasie ci, którzy mają władzę w ludzie Bożym, mogą być kuszeni, by dążyć do osiągnięcia własnych korzyści, a nie realizacji zamysłu Boga. Ale winnica należy do Pana, a nie do nas. Święty Paweł mówi także dzisiaj, jak być dobrymi robotnikami w winnicy Pańskiej.

„Trzeba iść za tym, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, czcigodne; co jest cnotą i zasługuje na pochwałę, niech to wszystko będzie codziennym przedmiotem naszego zaangażowania (por. Flp 4, 8) – przypomniał Papież. W ten sposób staniemy się Kościołem coraz bogatszym w owoce świętości, będziemy oddawali chwałę Ojcu, który kocha nas z nieskończoną czułością, Synowi, który stale daje nam zbawienie, Duchowi, który otwiera nasze serca i pobudza nas ku pełni dobra.“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-10/papiez-aniol-panski-4-pazdziernika.html

Pastores poleca