Od 15 do 18 października odbędzie się na KUL VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej pt. „Przestrzenie dialogu. Chrześcijańskie inspiracje kultury spotkania”. Będzie to debata ludzi Kościoła i kultury w duchu dialogu i poszukiwania wspólnych wartości, przez ludzi reprezentujących różne szkoły myślenia.


Gośćmi Kongresu będą ludzie Kościoła tej miary co kard. kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan czy kard. Gerhard Ludwig Müller, b. przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi, abp Grzegorz Ryś, bp Serafin Amielczenkow z Patriarchatu Moskiewskiego, czy wybitny włoski polityk i intelektualista Rocco Buttiglione. Kongresowi towarzyszyć będą liczne wydarzenia artystyczne m. in. koncert Leszka Możdżera.

Główny organizator abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski wyjaśnia, że Kongres ukaże różnorodne przestrzenie dialogu oraz odpowie na pytanie: Jak prowadzić dialog w Kościele, w podzielonej Polsce i we współczesnym świecie?

– Odpowiadając na pytanie o misję Kościoła we współczesnym świecie – mówi abp Budzik w wywiadzie dla KAI – powinniśmy mieć przed oczyma dialog jako ten prawdziwy i niewymowny rodzaj rozmowy, którą z nami zapoczątkował i nawiązał Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. – Misję tę musimy zacząć od siebie samych i własnej wspólnoty, wracając do formuły św. Jana Pawła II: „Kościół domem i szkołą komunii”. Kościół powinien być najpierw domem, a potem szkołą budowania komunii. Chodzi o budowanie komunii zarówno w ramach kościelnej wspólnoty, jak i o komunię na zewnątrz, w społeczeństwie – tłumaczy.

Specjalnym gościem Kongresu będzie kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, który wygłosi 15 października wieczorem wykład: „Chrześcijańskie inspiracje dla kultury dialogu i spotkania”. Nazajutrz 16 października, w rocznicę wyboru Jana Pawła II, kard. Koch otrzyma doktorat honoris causa KUL. Laudację wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący komisji ekumenicznej episkopatu. Następnie kardynał odprawi Eucharystię w kościele akademickim i weźmie też udział w dyskusji „Przestrzenie dialogu ekumenicznego”. Uczestnikiem tego panelu i ważnym gościem z prawosławnego Wschodu będzie bp Serafin Amielczenkow, były rektor Prawosławnej Akademii Teologicznej w Petersburgu, a obecnie odpowiedzialny za sekcję młodzieży Patriarchatu Moskiewskiego. Trzeci nurt chrześcijaństwa, czyli Kościoły ewangelickie reprezentować będzie biskup senior Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, Jan Szarek.

W drugim dniu kongresu ważne miejsce zajmie dialog Wschód-Zachód. Jeśli okoliczności na to pozwolą, weźmie w nim udział abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi. W dyskusji zabierze głos ks. dr Christian Hartl, szef fundacji niemieckiego episkopatu „Renovabis”, która wspiera materialną i duszpasterską odnowę struktur kościelnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ks. Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Istotna dla tematyki dialogu będzie debata nt. „Wiara – dialog – odpowiedzialność”. Dyskutować będą kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, ks. prof. Józef Niewiadomski, wieloletni profesor teologii na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz bp Andrzej Czaja, członek Komisji Nauki Wiary KEP. W trakcie panelu będzie miała miejsce prezentacja najnowszej książki ks. kardynała Müllera „Wiara w Boga we współczesnym świecie”. Natomiast o przestrzeniach dialogu w kulturze rozmawiać będą reżyser Robert Gliński, dziennikarz Robert Mazurek i aktorka Maja Komorowska.

Podczas debaty „W dialogu z papieżem Benedyktem” będzie miała miejsce promocja wydanych przez KUL kolejnych tomów serii dzieł Józefa Ratzingera – Benedykta XVI „Opera omnia”. Będą to tomy zawierające homilie Benedykta XVI sprzed wyboru na Stolicę Piotrową. Dyskusję poprowadzą kard. G.L. Müller, prof. Marzena Górecka i prof. Krzysztof Kaucha z KUL.

Zgodnie z tradycją odbędzie się też we wtorek przed kongresem „Debata dwóch ambon” w kościele dominikanów. O żydowskich i chrześcijańskich inspiracjach dialogu debatować będą abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i prof. Paweł Śpiewak, religijny Żyd, socjolog i filozof, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. A poprowadzi ją o. Tomasz Dostatni OP, pomysłodawca tych debat.

Kongresowi towarzyszyć będą znamienne wydarzenia artystyczne. Film „Zieja” o jednym z najważniejszych kapłanów w historii Polski, ks. Janie Ziei – działaczu społecznym, świadku wojny 1920, kapelanie AK, współzałożycielu KOR, zrealizowany przez Roberta Glińskiego oraz świetnych aktorów. Natomiast w ramach oprawy muzycznej będą to koncerty Symchy Kellera, uznanego za kontynuatora mistycznej tradycji muzycznej chasydów w Polsce oraz Leszka Możdżera, jak również spektakl słowno-muzyczny „Nasz Papież” przygotowany przez zespół Piotra Dudy, dyrektora Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, w stulecie urodzin Jana Pawła II.

17 października zaplanowano uroczyste wręczenie statuetek Memoria Iustorum, nagrody przyznawanej w uznaniu zasług dla rozwijaniu dialogu międzynarodowego.

Kongres łączy się integralnie z inauguracją nowego roku akademickiego na KUL. W niedzielę, 18 października wykład inaugurujący, zatytułowany „Wielkie Świadectwo i trudne Dziedzictwo. W stulecie urodzin Jana Pawła II” wygłosi prof. Rocco Butiglione, włoski filozof, przyjaciel Jana Pawła II.

– Organizując kolejne Kongresy Kultury Chrześcijańskiej chcemy być wierni inspiracji abp. Józefa Życińskiego, który je zainicjował. W tym roku mija 20-lat od pierwszego kongresu, zorganizowanego przezeń w 2000 r. Kongresy te są jednym z trwałych śladów, jakie pozostawił. W ślad za nim pragniemy prowadzić dialog Kościoła z nauką i kulturą. Chcemy, aby z Lublina, miasta spotkania różnych tradycji kulturowych i wielu uniwersytetów, w tym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – duch dialogu promieniował na cały kraj. Jest to Kościołowi i Polsce niezmiernie potrzebne – konkluduje abp Stanisław Budzik.


Źródło: https://ekai.pl/za-dwa-tygodnie-w-lublinie-vi-kongres-kultury-chrzescijanskiej/
Fot. kongres.lublin.pl

Pastores poleca