Refleksja nad Eucharystią jako tajemnicą celebrowaną we wspólnocie wiernych towarzyszyła uczestnikom Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które 19 września odbyło się w Poznaniu. Wydarzeniu towarzyszyło hasło „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, będące tematem drugiego roku trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.


W tegorocznym spotkaniu, ze względu na epidemię koronawirusa i wytyczne sanitarne, mogło bezpośrednio uczestniczyć jedynie 150 osób. Zarówno Msza św., jak i późniejsze obrady były transmitowane przez internet.

Ogólnopolskie spotkanie zainaugurowała Msza św. w poznańskim kościele pw. św. Rocha, której przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Następnie uczestnicy forum zgromadzili się w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej.

Abp Pennacchio odczytał telegram od papieża Franciszka, który zauważył, że hasło tegorocznego programu duszpasterskiego „przenosi nas do wydarzeń z Wieczernika, gdzie Chrystus zapragnął dać samego siebie w tajemnicy chleba i wina”.

Abp Stanisław Gądecki w swoim wystąpieniu nawiązał do wrześniowego listu kard. Roberta Saraha pt. „Z radością powróćmy do Eucharystii”, adresowanego do przewodniczących episkopatów. Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego podał w nim wskazania, jak organizować życie sakramentalne w czasie pandemii i kiedy ona już ustanie.

„Kard. Sarah przypomina, że jak tylko warunki na to pozwolą, trzeba pilnie powrócić do normalnego życia chrześcijańskiego, dla którego domem i miejscem sprawowania liturgii jest budynek kościoła. Podkreśla on, że oddalenie od ołtarza było czasem postu eucharystycznego, pozwalającym odkryć znaczenie tego sakramentu, do którego należy powrócić z oczyszczonym sercem, jak tylko jest to możliwe” – mówił metropolita poznański.

Odwołując się do tekstu prefekta watykańskiej dykasterii, stwierdził, że „choć środki społecznego przekazu oddały wielką służbę podczas pandemii, to jednak żadna transmisja Mszy św. nie może zastąpić osobistego udziału w Eucharystii. Co więcej, transmisje te mogą nawet oddalić od osobistego i intymnego spotkania z Bogiem, który wydał się za nas nie w sposób wirtualny, lecz rzeczywisty”.

Przewodniczący KEP zaznaczył, że kard. Sarah przypomniał też o prawie wiernych do przewidzianych sposobów przyjmowania Ciała Chrystusa i adorowania Pana w Eucharystii, bez ograniczeń, które wykraczają poza to, czego wymagają normy higieniczne ustalone przez władze publiczne czy biskupów. „Chociaż na czas szczególnych zagrożeń, takich jak pandemie czy wojny, biskupi i episkopaty mogą ustalać tymczasowe zasady postępowania, którym należy okazywać posłuszeństwo, to jednak ustalenia te wygasają, kiedy sytuacja powraca do normy” – stwierdził metropolita poznański, cytując list kard. Saraha.

Założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2020-2021 zaprezentował abp Wiktor Skworc. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP przedstawił sytuację duszpasterstwa w kontekście pandemii. Przypomniał, że życie religijne, duszpasterstwo i sprawowanie sakramentów, przede wszystkim niedzielnej Eucharystii, przeniosło się do przestrzeni internetu.

„Trudno dziś ocenić – pewnie wykażą to jeszcze badania socjologiczne – na ile ta nadzwyczajna sytuacja, choć różna w poszczególnych diecezjach, powiązana z odczuciem głodu za udziałem we Mszy św. w parafialnym wieczerniku i pragnieniem przyjęcia Ciała Chrystusa, przyczyniła się do pogłębienia prawd związanych z Wielką Tajemnicą Wiary, jak to zakładał pierwszy rok realizacji programu duszpasterskiego. W każdym razie trwający jeszcze stan epidemicznego zagrożenia stał się szansą duszpasterską, aby w niecodziennych warunkach, zdalnie, prowadzić wiernych na szczyt i do źródła życia Kościoła” – stwierdził metropolita katowicki. Podkreślił, że w okresie pandemii Eucharystia była przeżywana rodzinnie, a rodzina stawała się Domowym Kościołem.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zauważył, że w okresie pandemii rozkwitła działalność charytatywna wierzących, co jest niewątpliwie owocem udziału w Eucharystii, szkole miłości bliźniego. Rozwinął się też wolontariat. „Podejmowano wiele akcji i działań na rzecz osób samotnych, chorych i w podeszłym wieku. Umocniła się pomoc sąsiedzka, zawsze w Kościele promowana i zalecana” – zaznaczył abp Skworc.

Podkreślił, że założeniem programu duszpasterskiego, który rozpocznie się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, jest to, by była pogłębiana ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest z pięknem sprawowanej liturgii. „Zasadniczym celem tegorocznego programu jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich” – stwierdził metropolita katowicki.

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatu o. prof. Wojciecha Giertycha, teologa Domu Papieskiego z Watykanu, który poruszył temat „Eucharystia uwielbieniem Stwórcy i uświęceniem człowieka”. Zwrócił on uwagę, że Msza św. nie jest przypomnieniem rocznicowym, ale jest to ponowna ofiara składana Ojcu przez Jezusa Chrystusa, przez posługę kapłana.

Ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na piękno w liturgii. Podkreślił, że Bóg jest przyczyną wszystkiego, co piękne.

Rolę języka w liturgii omówił z kolei prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaznaczył, że poznanie Boga odbywa się przez Jego słowo, a teksty liturgiczne przetłumaczone na język polski stanowią swoisty fenomen.

W forum wzięli udział przedstawiciele parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, katechiści i nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz członkowie Akcji Katolickiej m.in. z archidiecezji gnieźnieńskiej, warszawskiej i diecezji tarnowskiej.

Organizatorem Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 przeżywamy pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

W pierwszym roku obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Tematem drugiego roku programu będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Trzeci rok będzie poświęcony tematowi: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce rozpocznie się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu.

Forum duszpasterskie w stolicy Wielkopolski odbyło się po raz dwunasty.


Źródło: https://ekai.pl/ogolnopolskie-forum-duszpasterskie-zgromadzeni-na-swietej-wieczerzy/
Fot. Facebook/Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej

Pastores poleca