Kapłani reprezentujący Sekcję Stałą Formacji Kapłańskiej modlili się we wtorek, 15 września w jasnogórskim sanktuarium. Głównym tematem dwudniowego spotkania Sekcji jest „Relacja: biskup-prezbiter”.


„Ta relacja jest dla każdego księdza fundamentalną obok relacji z Chrystusem, z prezbiterium i wiernymi z diecezji – podkreśla ks. Tomasz Trzaskawka, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej – Chcemy się szczególnie przy tym temacie zatrzymać, bo sądzimy, że znaczenie tej relacji będzie coraz większe między innymi z tego powodu, że będzie mniejsza ilość księży a ilość zadań pozostanie ta sama, w związku z tym, jakoś współpracy prezbitera z biskupem, wzajemnych odniesień, będzie coraz bardziej wpływać na jakość duszpasterstwa”.

„Sekcja Stała Formacji Kapłańskiej skupia wszystkich prezbiterów, którzy w swoich diecezjach są odpowiedzialni za formację duchowieństwa – wyjaśnia ks. Trzaskawka – To jest dosyć zróżnicowane grono i zwykle takich księży jest po kilku w danej diecezji, którzy są odpowiedzialni za całość albo za poszczególne etapy, elementy tej formacji, różne jej wymiary”.

Jasnogórskie spotkanie zainaugurowała Msza św. odprawiona w południe przed Cudownym Obrazem Matki Bożej pod przewodnictwem abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, członka Komisji Duchowieństwa KEP. Eucharystię koncelebrował m.in. zaproszony na spotkanie Sekcji bp Wolfgang Ipolt z diec. Görlitz, w Niemczech.

„Przyglądając się naszemu światu i roli kapłaństwa Chrystusowego wyraźnie stwierdzamy, że w imię pewnego zepsucia wolności, która stała się współczesnym bożkiem, stajemy wobec bezprecedensowej próby w dziejach ludzkości, próby zniszczenia ludzkiej natury pochodzącej od Boga i zniszczenia wrodzonej zdolności człowieka do miłowania i bezinteresownego daru z siebie samego dla drugiego człowieka – mówił w homilii abp Wacław Depo – I tutaj odnajdujemy sens naszej drogi kapłańskiej, rodzinnej, życia konsekrowanego, czy nawet samotnej dla drugiego człowieka”.

Kończąc kazanie abp Depo zacytował fragment homilii papieża emeryta Benedykta XVI skierowaną do duchowieństwa i wiernych w Nikozji (Cypr) w 2010 r.: „Drodzy bracia kapłani, wasze życie jest i winno być skupione wokół codziennego sprawowania ofiary Mszy św. odnawiającej ofiarę krzyża. Jesteście ludźmi krzyża Chrystusa, i nie lękajcie się, nie dajcie się zatrwożyć wrzawą świata, który natrząsa się z waszego celibatu a jednocześnie boi się was, waszego prawdziwego życia, i każdej prawdziwej miłości Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I choć jesteśmy naczyniami glinianymi, zostaliśmy wybrani na zwiastunów zbawczej prawdy o Chrystusie. Obyśmy nigdy nie przestali się zdumiewać niezwykłą łaską obdarowania dla innych, i oby nasze błędy i upadki nie osłabiały wiary, godności waszego świadectwa”.

o. Stanisław Tomoń/BPJG/ es


Źródło: https://episkopat.pl/spotkanie-sekcji-stalej-formacji-kaplanskiej/

Pastores poleca