Do kontemplowania przyrody na wzór św. Jana Pawła II zachęcił papież Franciszek pielgrzymów polskich podczas środowej audiencji generalnej.


Publikujemy pełną treść pozdrowień:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś, gdy mówimy o kontemplacji stworzenia, przychodzą na myśl słowa św. Jana Pawła II: „kontempluję piękno tej ziemi […]. Z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. […] A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata” (Zamość, 12.06.1999). Ten sposób przeżywania kontaktu z przyrodą niech będzie dla nas wszystkich źródłem zaangażowania na rzecz jej ochrony. Z serca wam błogosławię.

vaticannews.va / BP KEP


Źródło: https://episkopat.pl/papiez-zachecil-polakow-do-kontemplowania-przyrody-na-wzor-sw-jana-pawla-ii/

Pastores poleca