Wczoraj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek podkreślił, że gdy Jezus w Ewangelii (Mt 11, 25-30) mówi o „mądrych i roztropnych”, to czyni to z odrobiną ironii, ponieważ oni tylko wyobrażają sobie, że takimi są, a przez to ich serca nie potrafią otworzyć się na Dobrą Nowinę. Jezus zaznaczył, że tajemnice Jego Ojca są objawione „prostaczkom”, to znaczy tym, którzy z ufnością otwierają się na Słowo zbawienia, czują, że Go potrzebują i wszystkiego od Niego oczekują.


Jezus stawia się pośród utrudzonych

„Podobnie jak Ojciec ma szczególne upodobanie «prostaczków», tak i Jezus zwraca się do «utrudzonych i obciążonych». Wręcz stawia siebie pośród nich, ponieważ jest «łagodny i pokorny sercem» (w. 29), podobnie jak w pierwszym i trzecim błogosławieństwie, mówiących o pokornych czy ubogich w duchu oraz łagodnych (por. Mt 5, 3.5) – powiedział Franciszek. – Jezus, «cichy i pokorny», nie jest wzorem dla zrezygnowanych, ani też jedynie ofiarą, ale jest człowiekiem, który żyje w tym stanie «z serca» w pełnej przejrzystości dla miłości Ojca, czyli dla Ducha Świętego. On jest wzorem «ubogich w duchu» i wszystkich innych «błogosławionych» z Ewangelii, którzy pełnią wolę Boga i dają świadectwo o Jego królestwie.“

Papież podkreślił, że ukojenie, które Jezus daje utrudzonym i obciążonym, to nie jedynie ulga psychologiczna. To radość ubogich, że jest im głoszona Ewangelia i są budowniczymi nowej ludzkości.

To orędzie do wszystkich ludzi dobrej woli

„Jest to orędzie dla wszystkich ludzi dobrej woli, do których Jezus zwraca się także i dziś w świecie gloryfikującym tych, którzy stają się bogaci i potężni, bez względu na to, za pomocą jakich środków, a czasem znieważając osobę ludzką i jej godność – powiedział Papież. – Ile razy mówimy sobie: chciałbym być bogaty i potężny jak ten tam, jak tamta, której nic nie brakuje... Ale widzimy wokół nas każdego dnia biednych i odrzuconych. I oni są przesłaniem dla Kościoła powołanego, aby żyć uczynkami miłosierdzia i głosić Ewangelię ubogim oraz do tego, by być cichym i pokornym. Pan chce, żeby taki był jego Kościół, czyli my.“


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-07/franciszek-aniol-panski-05-07-2020.html

Pastores poleca