Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SECAM) życzą sobie zmiany orientacji i pogłębienia współpracy między dwoma kontynentami. „Jesteśmy głęboko przekonani, że Afryka i Europa razem mogą przyczynić się do ożywienia wielostronnej współpracy” – napisali kardynałowie Jean-Claude Hollerich z Luksemburga i Philippe Nakellentuba Ouedraogo, metropolita archidiecezji Wagadugu w Burkina Faso w opublikowanym 10 maja wspólnym dokumencie.


Dokument zawiera również szereg konkretnych propozycji. Stosunki polityczne i gospodarcze pomiędzy dwoma kontynentami mają zostać przekształcone w „sprawiedliwe i odpowiedzialne” partnerstwo. Współpraca ma obejmować takie dziedziny jak: rozwój człowieka, ekologię integralną, bezpieczeństwo i pokój, migrację i współpracę z Kościołami i wspólnotami religijnymi. Kard. Hollerich przypomniał o wspólnych korzeniach i bliskości geograficznej między Europą i Afryką. Podkreślił odpowiedzialność Europy za “dzielenie się pokojem i dobrobytem ze swoimi sąsiadami”.

Dokument został opublikowany z okazji zapowiadanego szczytu Europa-Afryka podczas prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2020 r. Z powodu pandemii koronawirusa nie jest jeszcze pewne, czy dojdzie do spotkania.


Źródło: https://ekai.pl/biskupi-europy-i-afryki-chca-poglebienia-wspolpracy/
Fot. Tomasz Koryszko / KUL / episkopatnews / flickr.com

Pastores poleca