“Życzę, aby obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II tchnęły w was pragnienie odważnego podążania z Jezusem, który jest `Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze «poza»`” – powiedział Franciszek w wideoprzesłaniu do krakowskiej młodzieży w stulecie urodzin papieża Polaka.


Franciszek przypomniał, że Jan Paweł II “bardzo miłował ludzi młodych” i wspomniał swój pobyt w Krakowie z okazji Światowego Dnia Młodzieży 2016.

Zaznaczył, że św. Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i Polski a Jego “ziemska pielgrzymka” naznaczona była umiłowaniem życia i zafascynowaniem tajemnicą Boga, świata i człowieka.

Zwracając uwagę, że był “wielkim apostołem miłosierdzia” Franciszek zwrócił uwagę, że “w świetle miłosiernej miłości Boga uchwycił on specyfikę i piękno powołania kobiet i mężczyzn, rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniając także uwarunkowania kulturowe i społeczne”. “Wszyscy mogli tego doświadczyć. Również i wy możecie dzisiaj tego doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie, dostępne dla wszystkich także dzięki internetowi” – zaznaczył papież.

Franciszek przypomniał też, że miłość i troska o rodzinę jest szczególną cechą Jana Pawła II. “Jego nauczanie jest pewnym punktem odniesienia, by odnaleźć konkretne rozwiązania trudności i wyzwań stojących dziś przed rodzinami” – powiedział.

Wskazując na losy życia Jana Pawła II papież zaznaczył, że problemy osobiste i rodzinne nie są przeszkodą na drodze do świętości i szczęścia. “Trudności, nawet poważne, są próbą dojrzałości i wiary; próbą, którą pokonuje się jedynie opierając się na mocy Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Jan Paweł II przypomniał o tym całemu Kościołowi w swojej pierwszej encyklice `Redemptor hominis`, w której mówi: `Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym`” – powiedział papież.

Na zakończenie życzył młodym “wejścia w Chrystusa z całym swoim życiem”. “I życzę, aby obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II tchnęły w was pragnienie odważnego podążania z Jezusem, który jest „Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze «poza»” – powiedział Franciszek przypominając fragment swojego przemówienia podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą na „Campus Misericordiae” w Brzegach, 30 lipca 2016: “Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce stały się znakami pojednania, jedności, tworzenia. Pragnie On twoich rąk młodzieńcze i dziewczyno: pragnie twoich rąk, by nadal budować dzisiejszy świat”.

Franciszek zawierzył wszystkich młodych wstawiennictwu św. Jana Pawła II.

Treść przesłania publikujemy TUTAJ.

Zobacz TUTAJ.


Źródło: https://ekai.pl/franciszek-niech-stulecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii-tchnie-w-was-pragnienie-odwaznego-podazania-z-jezusem/
Fot. Grzegorz Galazka/SIPA/EAST NEWS

Pastores poleca