W tym niełatwym czasie, kiedy trudno brać udział we Mszy zachęcam do przyjmowania Komunii duchowej oraz do naśladowania św. Józefa, który żyjąc w konkrecie codzienności umiał również wejść w tajemnicę adoracji Boga. Papież mówił o tym na Mszy, którą odprawił w kaplicy Domu św. Marty. W sposób szczególny modlił się za więźniów.


Prośmy za więźniów, zatroskanych o swoich bliskich

„Módlmy się dziś za naszych braci i siostry, którzy przebywają w zakładach karnych: bardzo cierpią z powodu niepewności tego, co się wydarzy w więzieniu, a także myśląc o swoich rodzinach, jak się czują, czy ktoś nie jest chory, czy czegoś im nie brakuje – zachęcał Ojciec Święty. - Jesteśmy dziś blisko osób osadzonych, którzy bardzo cierpią w tej chwili niepewności i bólu.”

W homilii Papież mówił o patronie dnia dzisiejszego – św. Józefie, który był człowiekiem bardzo konkretnym, żył „stąpając mocno po ziemi”, ale także potrafił rozmawiać z Bogiem, wchodził w Jego tajemnicę. Nie był marzycielem, choć miewał sny. „Jego świętość polegała na sprawiedliwym, profesjonalnym wykonywaniu swoich codziennych obowiązków, ale w tym samym czasie także na wchodzeniu w tajemnicę Boga” – stwierdził Franciszek.

Kościół, aby był sobą, musi wchodzić w tajemnicę Boga

„Dziś, w uroczystość św. Józefa myślę o Kościele. O naszych wiernych, o biskupach, kapłanach, osobach konsekrowanych: czy są zdolni do wejścia w tajemnicę? A może wolą postępować według określonych norm, które bronią ich przed tym, czego nie mogliby kontrolować? Kiedy Kościół traci możliwość wchodzenia w tajemnicę, traci także zdolność adoracji. Modlitwa adoracyjna może być praktykowana tylko wtedy, gdy wchodzi się w tajemnicę Boga – podkreślił Ojciec Święty. - Módlmy się więc o łaskę, aby Kościół mógł żyć w konkrecie codzienności i także w «konkrecie» - w cudzysłowie – tajemnicy. Jeżeli nie będzie umiał tego robić, będzie Kościołem połowicznym, pobożnym stowarzyszeniem, funkcjonującym dzięki przepisom, ale bez zmysłu adoracji. Wejście w tajemnicę nie jest marzeniem, ale dokładnie mówiąc jest adorowaniem. Wchodzenie w tajemnicę oznacza czynienie dziś tego, co będziemy czynić w przyszłości, kiedy znajdziemy się w obecności Boga: adorowaniem.”

Papież kończąc Mszę zachęcił wszystkich tych, którzy nie mogą brać udziału w Eucharystii ze względu na restrykcje związane z walką z koronawirusem, do przyjmowania Komunii duchowej.

Panie przyjdź do ubogiego mieszkania mego serca

„Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu i przynoszę Ci skruszone serce, które pogrąża się w nicości i w Twej świętej obecności. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, pragnę przyjąć Cię w ubogim mieszkaniu mego serca – modlił się Ojciec Święty. - W oczekiwaniu na szczęście płynące z komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali mnie całego na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. I niech tak się stanie.”

Paweł Pasierbek SJ – Watykan
Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2020-03/papiez-franciszek-msza-dom-swieta-marta-homilia-19-marca.html

Pastores poleca