Relacje między Kurią Rzymską a poszczególnymi konferencjami episkopatów oraz kwestia obecności wiernych świeckich, mężczyzn i kobiet, w rolach decyzyjnych w urzędach Kurii a także w innych organizmach Kościoła, i przestudiowanie podstaw teologiczno-duszpasterskich tych aspektów znalazły się w centrum 32 posiedzenia Rady Kardynałów – informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.


Ponadto Rada wysłuchała sprawozdania kardynała Michaela Czernego, SJ z prac Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów dla Regionu Amazonii oraz zastanawiała się w świetle pewnych rozważań przedstawionych przez kard. Seána O’Malley’a nad opracowaniem dokumentu posynodalnego.

Przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupiej, kard. Reinhard Marx ukazał sposób, w jaki będzie się odbywała Droga Synodalna w Niemczech oraz tematy, na których skoncentrowane będą jej prace.

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że od września napłynęły pewne sugestie dotyczące tekstu nowej Konstytucji Apostolskiej, której czytanie i ocena będą kontynuowane na następnej sesji w lutym 2020 r.

W kończących się dziś wieczorem obradach, w których poza dzisiejszym przedpołudniem brał udział Ojciec Święty wzięli udział wszyscy jej aktualni członkowie, a także sekretarz Rady, bp Marcello Semeraro.

Do ustanowionej 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów należy obecnie 6 purpuratów: Pietro Parolin (Watykan/Włochy), Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB, (Honduras) – koordynator; Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), Oswald Gracias (Indie), Reinhard Marx (Niemcy) oraz Sean O’Malley OFM Cap. (USA); Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest bp Marcello Semeraro (Włochy), a jego zastępcą bp Marco Mellino (Włochy). Do zadań tego organu, obok wypracowania projektu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej należy także pomoc Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem powszechnym.


Źródło: https://ekai.pl/relacje-miedzy-watykanem-a-episkopatami-w-centrum-obrad-rady-kardynalow/
Fot. Twitter

Pastores poleca