"Ekologia integralna i wyzwania antropocenu" z cyklu Creatio continua II – międzynarodowa konferencja naukowa – 15-16 XI 2019 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Biblioteka Główna, ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie.


Gatunek ludzki zaczyna rozpoznawać, że spoczywa na nim odpowiedzialność za życie na skalę planetarną. Weszliśmy w antropocen – epokę człowieka działającego jako siła geologiczna. Jednocześnie widzimy, że człowiek nie panuje nad rozpętanymi przez siebie procesami. Nie panuje nad technologią, która zmienia ściany domów w przezroczyste ekrany. Nie panuje nad oderwanym od ziemi i ludzkiej pracy kapitałem finansowym. Wreszcie, jest coraz gwałtowniej konfrontowany ze skutkami kryzysu klimatycznego: wojnami o zasoby, przymusowymi migracjami milionów ludzi i nie-naturalnymi katastrofami. Czy olbrzymi, nieznany przedtem postęp w dziedzinie opanowania świata przez człowieka, nie ujawnia zarazem w stopniu przedtem nieznanym wielorakiego „poddania marności”? (Jan Paweł II)

Nie wszystko jest stracone, ponieważ człowiek zdolny, by poniżyć siebie aż do skrajności może również stawić czoło, dokonać zwrotu i ponownie wybrać dobro, odrodzić się niezależnie od wszelkich narzuconych mu uwarunkowań psychicznych i społecznych. (Franciszek)

Podczas, gdy po obu stronach sporu o „antropocen – epokę człowieka” zdaje się dominować fatalizm, my chcemy zaproponować spojrzenie z perspektywy wiary, odpowiedzialności i twórczości. Wielu krytyków wskazuje wiarę w wyjątkowe powołanie ludzkiego gatunku, jako głównego winowajcę kryzysu ekologicznego i wzywa do roztopienia „człowieka” w sieci natury lub technologii. Wielu innych zaprzecza ludzkiemu wpływowi na kryzys klimatyczny, przerzucając winę na procesy naturalne. Wielu w końcu podważa wiarę, że człowiek mógłby na tym etapie coś zmienić, aby uniknąć katastrofy.

My stawiamy pod dyskusję tezę, że rozwiązaniem jest nie zrzeczenie się przez człowieka swego powołania, ale opanowanie swojego panowania (Paweł VI). Opanowanie woli panowania nad stworzeniem i innymi ludźmi. Stawiamy tezę, że jeśli chcemy wygrać z kryzysem klimatycznym, musimy na nowo zrozumieć co to naprawdę znaczy „czynić sobie ziemi poddaną”. Stawiamy tezę, że panowanie człowieka nie jest absolutne, ale służebne — jest to rzeczywisty odblask jedynego i nieskończonego panowania Boga. Nie jest to misja absolutnego i niepodważalnego władcy, lecz sługi Królestwa Bożego. (Jan Paweł II) Chcemy wspólnie zapytać o możliwości zmierzenia się z wyzwaniami antropocenu, jakie daje tak rozumiana, wypływająca z wiary ekologia integralna. Chcemy wspólnie stawiać te pytania w Krakowie, mieście Jana Pawła II, w setną rocznicę jego urodzin, organizując drugą edycję konferencji Creatio continua.  Będziemy wspólnie te fundamentalne teologiczne intuicje przekładać na język konkretnych wyzwań z dziedziny ekonomii, ekologii i technologii (...).

Więcej informacji: http://creatiocontinua.upjp2.edu.pl/menu-dummy


Program:

Piątek, 15 XI 2019

SESJA I: Teologia antropocenu

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 Otwarcie konferencji

Wprowadzenie do konferencji ks. bp Michał Janocha, Archidiecezja Warszawska

Panel 1: Kreatywność i odpowiedzialność: Jan Paweł II i teologia antropocenu

9.30 Wykłady:
- Rocco Buttiglione, Papieska Akademia Nauk, Rzym
- Władysław Stróżewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
- John Milbank, Res Publica
- Dariusz Karłowicz, Teologia Polityczna

11.25 Panel dyskusyjny z udziałem: Rocco Buttiglione, John Milbank, Władysław Stróżewski, Dariusz Karłowicz (prowadzenie: Piotr Popiołek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

12.00 Przerwa obiadowa

SESJA II: Antropologia antropocenu

Panel 2: Wyzwanie transhumanizmu

12.45 Wykłady:
- Michael Taylor, Laudato Si’ Centre, Universidad de Granada
- Philip Goodchild, University of Nottingham
- Michał Baran, One of Us

14.00 Panel dyskusyjny z udziałem: Michael Taylor, Philip Goodchild, Michał Baran (prowadzenie: Michał Łuczewski, Uniwersytet Jagielloński)

14.30 Przerwa (kawa-herbata)

Panel 3: Powrót do teologii stworzenia

14.45 Wprowadzenie: Mons. ks. prof. Peter Šturák, Greek-Catholic theological faculty of University of Prešov (Słowacja)

Wykłady:
- Mons. ks. abp Ján Babjak, Arcybiskup metropolita – Prešov
- ks. Peter Tirpák, Greek-Catholic theological faculty of University of Prešov
- prof. Daniel Slivka, Greek-Catholic theological faculty of University of Prešov
- Alison Milbank, University of Nottingham
- ks. prof. Pavol Dancák, Greek-Catholic theological faculty of University of Prešov
- prof. Miroslav Saniga, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita – Ružomberk

17.00 Panel dyskusyjny z udziałem: abp Ján Babjak, ks. Peter Šturák, Alison Milbank, ks. Peter Tirpák, Daniel Slivka, ks. Pavol Dancák,     Miroslav Saniga

 

Sobota, 16 XI 2019

SESJA III: Ekonomia antropocenu

Panel 4: Nowa sprawiedliwa transformacja

9:00 Wykłady:
- Maurice Glasman, House of Lords
- Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski
- Sarah Blake, współprzewodnicząca UK100, Rada Miejska Leeds

10.15 Panel dyskusyjny z udziałem: Maurice Glasman, Marek Rymsza, Sarah Blake Ryszard Stocki, Akademia Ignatianum, (prowadzenie: Izabela Zygmunt, CEE Bankwatch)

10.45 Przerwa (kawa-herbata)

Panel 5: Ekologia dobra wspólnego

11.00 Wykłady:
- Luigino Bruni, Uniwersytet LUMSA w Rzymie, Dyrektor papieskiego programu Ekonomia Franciszka
- Jakub Wygnański, Wiceprezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
- Andrzej Guła, Prezes Zarządu Polskiego Alarmu Smogowego

12.15 Panel dyskusyjny z udziałem: Luigino Bruni, Jakub Wygnański (prowadzenie: Paulina Łuczewska-Bednarz, Akademia Leona Koźminskiego Academy)

12.45 Przerwa obiadowa

Panel 6: Poza fatalizmem: kryzys klimatyczny i polityka wiary

13.30  Wykłady:
- S. Alessandra Smerilli, Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego
- Laurence Tubiana, Dyrektor Zarządzająca Europejskiej Fundacji Klimatycznej
- Michał Kurtyka, Prezydent COP24, Wiceminister Środowiska

14.45 Panel dyskusyjny z udziałem: S. Alessandra Smerilli, Laurence Tubiana, Michał Kurtyka, Andrzej Guła (prowadzenie: Paweł Musiałek, Dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego)

15.20 Podsumowanie. Zakończenie konferencji


Źródło: http://www.upjp2.edu.pl/konferencje-sesje/ekologia-integralna-i-wyzwania-antropocenu-z-cyklu-creatio-continua-ii-%E2%80%93

Pastores poleca