W numerze  m.in.:

- Od grzechu do świętości
- Towarzyszenie duchowe na manowcach
- Spowiedź i kierownictwo
- Kierownictwo duchowe we wczesnym monastycyzmie
- Pomoc małżonkom w dobie panseksualizmu
- Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
- Samotność księdza okiem Bernanosa
- Diakonat stały – moda czy znak czasu?
- Władysław Korniłowicz – ojciec dzieła Lasek
- Dać się prowadzić Duchowi Świętemu
- Postcresima – propozycja nowego duszpasterstwa młodzieży
- Po co czytać Chestertona?
- Czy można adorować Najświętszy Sakrament online?Piszą m.in.:

- ks. R. Skrzypczak
- T. Paszkowska
- P. J. Śliwiński OFMCap
- L. Nieścior OMI
- G. Górny
- ks. B. Stańkowski
- ks. D. Jastrząb
- s. L. Witkowska FSK
- K. Wons SDS
- ks. A. Panaro
- M. Sobolewska
- ks. J. Grzybowski

Pastores poleca