W NUMERZE M.IN.:

Kościół – fundament polskiej niepodległości: 1918-1939

więź narodu polskiego z Kościołem

ojczyzna w perspektywie biblijnej

Jan Paweł II – architekt wolności

jakim prawem ludzie jeszcze normalnie myślą?

rola kobiet w odzyskiwaniu niepodległości

wolny obywatel w wolnym państwie

niesłabnący blask prawdy

Łotwa – stulecie niepodległości

meandry historii, pamięci i polityki historycznej

wolność według Josepha Ratzingera

jak reagować, gdy bieżącą politykę komentują biskupi?

niepodległość w ujęciu Zbigniewa Herberta

 

PISZĄ M.IN.: A. Nowak, J. Salij OP, ks. W. Chrostowski, C. Ritter, J. Mazur OSPPE, M. Waluś, M. Gierycz, abp C. Chaput, abp Z. Stankiewicz, W. J. Wysocki, ks. J. Szymik, D. Kowalczyk SJ, M. Mikołajczak

 

Pastores poleca