W numerze m.in.:

Kościół – fundament polskiej niepodległości: 1918-1939

więź narodu polskiego z Kościołem

ojczyzna w perspektywie biblijnej

Jan Paweł II – architekt wolności

jakim prawem ludzie jeszcze normalnie myślą?

rola kobiet w odzyskiwaniu niepodległości

wolny obywatel w wolnym państwie

niesłabnący blask prawdy

Łotwa – stulecie niepodległości

meandry historii, pamięci i polityki historycznej

wolność według Josepha Ratzingera

jak reagować, gdy bieżącą politykę komentują biskupi?

niepodległość w ujęciu Zbigniewa HerbertaPiszą m.in.:
- A. Nowak
- J. Salij OP
- ks. W. Chrostowski
- C. Ritter
- J. Mazur OSPPE
- M. Waluś
- M. Gierycz
- abp C. Chaput
- abp Z. Stankiewicz
- W. J. Wysocki
- ks. J. Szymik
- D. Kowalczyk SJ
- M. Mikołajczak

Pastores poleca