Ks. Stanisław Haręzga, znany biblista i rekolekcjonista, postanowił na 50. rocznicę przyjęcia sakramentu święceń, zamiast okolicznościowego obrazka, opublikować przewodnik o czytaniu Biblii i słuchaniu słowa Bożego. Opracowanie jest niewielkich rozmiarów i to stanowi jedną z jego zalet.
Wśród publikacji na podobny temat wyróżnia je wyeksponowanie prawdy o Bogu, który mówi teraz, a nie mówił tylko w przeszłości, czego dowodem są spisane księgi Pisma Świętego. Mówiący jest Miłością, a zatem szukającym dziś relacji z człowiekiem. Przez czytanie Biblii można poszerzyć wiedzę o Bogu i człowieku (zwłaszcza o tym, jak powinien on postępować), ale ostatecznie ma to prowadzić do umiłowania Tego, który mówi, i tego, co mówi. Autor sporo pisze o indywidualnym wymiarze czytania Pisma Świętego i słuchania słowa Bożego, ale także ukazuje jego wymiar wspólnotowy. Pierwsze księgi powstały w ludzie Starego Przymierza, kolejne we wspólnocie związanej z misterium Paschy Jezusa Chrystusa. Ks. Haręzga uczy czytać Biblię w Kościele i z Kościołem. Według niego słuchanie słowa Bożego we wspólnocie wzmacnia słuchanie siebie nawzajem, inspiruje również do wspólnej modlitwy, a nade wszystko do ewangelizacji. Onieśmielonych tym ostatnim słowem autor zachęca do zwyczajnego dzielenia się biblijną lekturą i usłyszanym słowem Bożym w miejscu, w którym przyszło im żyć. Prezentowane opracowanie odsuwa w pewnym sensie w cień niegdyś popularny napis sprzed kościołów, zwłaszcza na krzyżach: „Zbaw duszę swoją”. Słowo Boże zbawia i wzbudza pragnienie zbawienia bliźnich. Dlatego przewodnikiem w czytaniu Biblii i słuchaniu Bożego głosu ma być Duch Święty. Autor zwraca na to uwagę niejednokrotnie, wykazując, że nie da się przewidzieć, co każdy może i powinien usłyszeć.

kp

Pastores poleca