„Czyż i wy chcecie odejść?” – pytał Jezus Dwunastu, kiedy po mowie eucharystycznej wygłoszonej w Kafarnaum wielu z Jego uczniów odeszło, wycofało się i już z Nim nie chodziło (J 6,67). Wielu odeszło, ale – jak zauważył św. Augustyn – Pan zwraca się do tych niewielu, którzy pozostali.


Bo ten moment kryzysu jest dla nich szansą na pójście do przodu, na pogłębienie relacji z jedynym Zbawicielem. Choć to paradoks, ale herezja, apostazja czy schizma, rozwód cywilny małżonków chrześcijańskich czy porzucenie kapłaństwa przez duchownych może dla trwających przy Jezusie stać się momentem, w którym – stojąc twarzą w twarz z Nim – uświadomią sobie, że nikt nie jest im w stanie Go zastąpić i nic nie mogłoby im zrekompensować straty relacji z Nim. A jednoznaczne wyznanie nie tylko słowem, ale adekwatną postawą życiową, że Jezus ma słowa życia wiecznego (J 6,68), czyli pójście do przodu, kiedyś może stać się również impulsem pociągającym do powrotu dla tych, którzy dziś się wycofali.

Kamień obrazy

W Kafarnaum Jezus wyznał: „Ja jestem chlebem życia. (...) Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata” (J 6,48.51). A wielu spośród Jego uczniów zareagowało: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6,60). Słowa i sposób, w jaki je wypowiadamy, ujawniają albo boleśnie zdradzają, kim jesteśmy i czym żyjemy (Mt 26,73); ujawniają bogactwo albo ubóstwo naszego serca (Mt 12,34). Wielu spośród uczniów Jezusa uznało, że Jego mowa jest „trudna” czy twarda (gr. skleros). Ich wyznanie przywołuje słowa zalęknionego i pretensjonalnego sługi z przypowieści o talentach, który zarzuca swemu panu, że jest człowiekiem twardym (Mt 25,24). Swoją bierność, brak zaangażowania czy „przykurcz” serca, projektuje, korzystając z mechanizmu obronnego, na swego Pana. W lustrze słowa Bożego możemy przyjrzeć się nie tylko naszym postawom, ale również ich… (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 100 (3) Lato 2023.


PIOTR SZYRSZEŃ SDS (ur. 1972), rekolekcjonista, kierownik duchowy, duszpasterz salwatoriańskiego Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu.


Pastores poleca