Memento, Domine, sacerdotum tuorum („Pamiętaj, Panie, o Twoich kapłanach”) – taki napis znajduje się w grocie Apostołów w Getsemani na górze Oliwnej w Jerozolimie. W miejscu, gdzie uczniowie Pana nie wytrwali z Nim na modlitewnym czuwaniu, napis ten umieszczony został jako wołanie o miłosierdzie i znak pokuty.
W Wieczerniku Jezus powiedział przecież do Szymona Piotra: „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci». On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć». Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz»” (Łk 22,31-34). To właśnie w tym miejscu widać, jak ważna jest postawa skruchy wobec Pana, a także modlitwa Jezusa za swoich wybranych, aby – w obliczu pokus i trudności – zachowali więź z Nim. W tradycji Kościoła przyjął się, zapomniany nieco już dzisiaj, zwyczaj odmawiania siedmiu psalmów pokutnych. Przypisuje się ich wybór zazwyczaj Kasjodorowi. Wielu świętych – od Augustyna po Jana Pawła II – je odmawiało. Mamy jako pomniki literatury tłumaczenia Reja, Kochanowskiego, Rzewuskiego czy Pola. Praktyka nabożeństwa tymi psalmami polega na odmówieniu ich łącznie, po kolei. Są to psalmy… (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 100 (3) Lato 2023.


KS. KRYSTIAN CHMIELEWSKI (ur. 1979), wikariusz parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie; studiował teologię dogmatyczną i duchowość na Papieskim Wydziale Teologicznym (obecnie Akademii Katolickiej) w Warszawie.


 

Pastores poleca