W Polsce mamy zaledwie kilka książek i ponad 20 artykułów naukowych artykułów na temat Magnificat. Na tle wielotysięcznych opracowań o Matce Pana jest to znikoma liczba. Już z tego powodu zwraca uwagę książka ks. Stanisława Haręzgi, wybitnego biblisty, wychowawcy i formatora. Zamieścił ją w redagowanej przez siebie serii „Biblioteka animatora biblijnego”.
Publikacja składa się trzech rozdziałów. Najpierw autor przedstawia zagadnienia historyczne i literackie dotyczące kantyku Maryi, a następnie wers po wersie komentuje Łk 1,46-55 i jego znaczenie dla życia chrześcijanina. Ostatnia część opracowania ukazuje życie jako modlitwę na wzór Matki Pana i z Nią. W monografii nie ma przypisów, ale wymagający czytelnik znajdzie na ostatnich stronach publikacji wybór fachowej literatury. Autor zamieścił także wykaz własnych opracowań mariologicznych. Zrobił to w tym celu, by odbiorca książki widział, że publikacja stanowi podsumowanie jego wieloletniej pracy akademickiej i posługi kapłańskiej. Nie jest to naukowe studium, zachowuje jednak reguły czytania tekstu biblijnego. Warto zauważyć, że ks. Haręzga przygotował swoje rozważania na użytek lectio divina. Tym samym pokazuje, że czymś innym jest Pismo Święte, a czymś innym słowo Boże. Wielu biblistów i teologów nie potrafi dokonać takiego rozróżnienia. Maryja słuchała słowa Pana. Jej życie jest także słowem Bożym. Uwielbienie Boga stanowi zwieńczenie przyjęcia Jego słowa. Słowu Boga towarzyszy Duch. Z tego powodu Jej dziękczynienie jest przepojone radością, do którego prowadzi Tchnienie Boga. Słowo Boże odsłoniło również prawdę o Niej samej i Jej narodzie, by mogła dostrzec, jak widzi Ją Stwórca w Jej uniżeniu. Mowa tu nie tylko o ubóstwie materialnym, społecznym (Maryja mieszkała w Galilei, gorszej części Ziemi Obiecanej), ale nade wszystko o pokorze, czyli postawie, jaką przyjmowali ubodzy Jahwe, którzy mieli poczucie, że nic nie mają, a jednak trwali w ufności wobec Ojca. Kiedy Matka Pana nazywa siebie służebnicą, nie oznacza to wpierw pragnienia wykonywania określonego zadania, ale gotowość uczestnictwa w szczególnym uniżeniu Miłosiernego. W takich okolicznościach Maryja prorokowała, że pokolenia będą uznawać Ją za szczęśliwą kobietę. Autor polecanego opracowania ukazuje, w jaki sposób pieśń z Matką Pana może prowadzić do radości życia i wychwalania nim Ojca. Nie da się nie zauważyć, że publikację o Magnificat przygotował również ktoś, kto jest szczęśliwym prezbiterem.

kp


Pastores poleca