Rozmowę redakcyjną z udziałem ANNY WARDAK, żony i mamy 10 dzieci, zaangażowanej w Akademię Familijną oraz w prace parafialnego Zespołu ds. Formacji młodzieży, KS. WALDEMARA MACIEJEWSKIEGO, proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Rozalii w Chorzowie-Maciejkowicach, od lat odpowiedzialnego w archidiecezji katowickiej za Ruch Światło-Życie, KS. WOJCIECHA BARTKOWICZA, rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warsza­wie i redaktora „Pastores”, prowadzi KS. PIOTR MA­ZURKIEWICZ, profesor katolickiej nauki społecznej, pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War­szawie i redaktor „Pastores”1

W rozmowach o młodzieży łatwo ulec zwyczajowi narzekania na nią. Starsze pokolenie zawsze kryty­kuje młodsze jako rzekomo gorsze, trudniejsze. By nie wpaść w tę pułapkę, zacznijmy może od pozyty­wów. Co jest dobrego w młodym pokoleniu?
Anna Wardak: Tak postawione pytanie jest dość ogólne, nieła­two więc na nie precyzyjnie odpowiedzieć. Dzisiejsza młodzież jest bardzo zróżnicowana i trudno ją zaszufladkować do jednej kategorii o nazwie „współczesne młode pokolenie”. Wiele zależy od środowiska i okoliczności, w jakich młodzi wzrastają. Oczywi­ście istotny jest wpływ rodziny, lecz również to, czym człowiek nasiąka później w kontakcie ze światem zewnętrznym. Wszystko to mocno różnicuje młodzież. Na pewno zawsze u ludzi młodych, i to we wszystkich pokoleniach, pojawiają się potrzeba i poczucie buntu przeciwko zastanej rzeczywistości, jakaś kontestacja i chęć budowania świata na nowo. Młodzi próbują z zebranych elemen­tów ułożyć swoją własną wizję, przez nikogo nienarzuconą. Jak to wygląda w danej sytuacji, to zależy już od konkretnego czło­wieka i od środowiska, które go kształtuje.

Nasze pokolenie także było zbuntowane, ale sprawa zdawała się prostsza. Buntowaliśmy się – przynaj­mniej tak było w moim przypadku – przeciwko ko­munizmowi. A teraz przeciwko czemu można się buntować? To już mniej oczywiste. Nie wiem też, czy słowo „bunt” jest rzeczywiście najtrafniejszym opi­sem dzisiejszej młodzieży. Czasem słyszy się, że pro­blem tkwi gdzie indziej – w zniechęceniu, apatii, braku zaangażowania. Niekiedy młodym nie bardzo na czymkolwiek zależy. To antypody buntu.
Anna Wardak: Bez wątpienia obecne pokolenie ludzi młodych jest… (…)

1 Dyskusja odbyła się on-line 16 marca 2023. 

Spisał i opracował: Marcin WalczakWięcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 99 (2) Wiosna 2023.Pastores poleca