Klasy rządzące w USA, na co zwrócili uwagę badacze tacy jak Christian Smith i Christopher Lasch, wykazują od wielu dziesię­cioleci coraz większą pogardę dla wiary. W ostatnich latach jed­nak zwiększył się nacisk agend rządowych także na podmioty religijne. Wiąże się to z ograniczaniem prawa wolności sumienia świadczeniodawców medycznych, prywatnych przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Obejmuje atakowanie polityki, praktyki zatrudnienia i statusu podatkowego dzieł dobroczynnych, szpi­tali i innych placówek prowadzonych przez związki wyznaniowe. Ataki te będą przybierać na siłę w miarę, jak słabnie religijna tożsamość Ameryki.


Dzieje się to w czasie, gdy nasi przywódcy polityczni prezen­tują osobliwe połączenie arogancji i mściwości w polityce we­wnętrznej oraz niekompetencji na arenie międzynarodowej. My, naród amerykański, uczyniliśmy święte prawo z aborcji, stracili­śmy kontrolę nad naszą południową granicą, mamy obsesję na punkcie zaimków i seksualnej dezorientacji. Rodzice określani są mianem domowych terrorystów. Publiczni przywódcy, mie­niący się katolikami, wykazują się w swoim postępowaniu zdu­miewającą hipokryzją. Tymczasem Rosja i Chiny – jak to widzi­my na Ukrainie i w Hong Kongu, a wkrótce być może zobaczymy na Tajwanie – postrzegają nas jako słabych, rozkojarzonych i nieudolnych. Jeśli przejaskrawiam istniejące problemy, to tylko w nieznacznym stopniu. Coraz wyraźniej widać, że Ameryka jest hegemonem chylącym się ku upadkowi, i inne kraje potrafią to wyczuć.
Co to wszystko znaczy dla nas jako chrześcijan i obywateli?
Nasz tradycyjny system polityczny zakłada… (…)

[Artykuł ukazał się po raz pierwszy w piśmie „First Things” w maju 2022 r. pt. Fire Upon the Earth, https://www.firstthings.com/arti­cle/2022/05/fire-upon-the-earth. Niniejszy tekst zaadaptowano z wystą­pienia w Belmont Abbey College.]

ABP CHARLES J. CHAPUT OFMCap (ur. 1944), emerytowany metropolita Filadelfii. W Polsce opublikowano m.in. jego książki: Cesarzowi co cesar­skie, Obcy w obcej ziemi oraz Za co warto umierać? Myśli o tym, dla czego warto żyć.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 99 (2) Wiosna 2023.Pastores poleca